Meni


Partnerji

Kontakt


MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o.

Kardeljeva ploščad 1,
SI-1000 Ljubljana
Slovenija, EU

Tel: +386/(0)1 292 72 60
Fax: +386/(0)1 292 72 62
Mail: info@mcpz.si
Web: www.mcpz.si

Partneri in reference

PARTNERI

Mi prepoznajemo značaj socijalnog partnerstva u oblasti obrazovanja i osposobljavanja. Programi moraju biti odraz potreba poslodavaca, odnosno tržišta rada i nastati u saradnji sa stručnjacima sa područja rada i obrazovanja. Naši strateški partneri podržavaju naše napore u aktuelizaciji znanja, veština i kompetencija, zato učestvuju u razvoju sadržaja.

Strateški partneri:

PROJEKTI

Analiza potreba za kadrovima u energetskom sektoru

U preduzećima i granama postoji nekoliko razloga za uvodjenje upravljanja znanjem. Primarni cilj upravljanja znanjem je optimizacija razvijanja znanja i upotreba znanja u poslovanju. Da bi preduzeća znala da iskoriste svoje konkurentne prednosti, potrebno je u preduzećima uvesti pravilno, odnosno racionalno upravljanje znanjem. Prva faza procesa uspostavljanja sopstvene baze znanja je analiza potreba za kadrovima i Energetska komora Slovenije je za svoje članice naručila tu analizu. Rezultati su veoma ohrabrujući, istovremeno diktiraju nove napore u tom pravcu.

Print Friendly, PDF & Email