Meni


Partnerji

Kontakt


MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o.

Kardeljeva ploščad 1,
SI-1000 Ljubljana
Slovenija, EU

Tel: +386/(0)1 292 72 60
Fax: +386/(0)1 292 72 62
Mail: info@mcpz.si
Web: www.mcpz.si

23.4.2024 – WEBINAR: Pravilnik o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov, pogodba o projektiranju in odgovornost projektanta

-Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na usposabljanju pridobijo 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev IZS. -Člani Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS) pridobijo 3 kreditne točke – sklop D (Poslovanje in management). […]

14.5.2024 – WEBINAR: Upravniki večstanovanjskih stavb in sodni postopki

Pomembno je, da upravnik pozna vse sodne postopke (predvsem izvršilni postopek) in tudi aktualno sodno prakso. Za vse terjatve upravnikov velja enoletni zastaralni rok, kar pomeni, da morajo upravniki vložiti predlog za izvršbo najkasneje do konca leta. Z zadnjo novelo Zakona o finančnem poslovanju, […]

21.5.2024 – WEBINAR: Obdavčitev transakcij z nepremičninami in gradbenih storitev z DDV

Transakcije z nepremičninami imajo lahko tudi davčne posledice. Na webinarju boste izvedeli, kdaj je treba plačati DDV in kdaj 2 % davek na promet nepremičnin, kdaj so zaračunani obratovalni stroški obdavčeni in kdaj oproščeni, katere so najpogostejše napake na računih za gradbene storitve, ali […]

21.5.2024 – WEBINAR: Gradbena in podizvajalska pogodba ter jamčevanje za stvarne napake z vidika Zakona o varstvu potrošnikov

s predstavitvijo aktualne sodne prakse Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na seminarju pridobijo 2 kreditni točki iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev IZS. Gradbene pogodbe so običajno gospodarske pogodbe, saj je tudi naročnik najpogosteje gospodarski subjekt. Kadar pa […]

18.6.2024 – WEBINAR: Gradbena in podizvajalska pogodba

Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na seminarju pridobijo 2 kreditni točki iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev IZS. Namen webinarja je prikazati, kako se pripravi kvalitetna gradbena pogodba in katere sestavine mora imeti, če se želijo pogodbene stranke […]