Meni


Partnerji

Kontakt


MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o.

Kardeljeva ploščad 1,
SI-1000 Ljubljana
Slovenija, EU

Tel: +386/(0)1 292 72 60
Fax: +386/(0)1 292 72 62
Mail: info@mcpz.si
Web: www.mcpz.si

28.11.2024 – WEBINAR: Gradbena in podizvajalska pogodba

Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na seminarju pridobijo 2 kreditni točki iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev IZS.

Namen webinarja je prikazati, kako se pripravi kvalitetna gradbena pogodba in katere sestavine mora imeti, če se želijo pogodbene stranke izogniti tveganjem, ki so povezane z neusklajenimi soglasji volj. Hkrati boste dobili vpogled v aktualno sodno prakso z razlago posameznih zanimivejših odločb.

V gradbeni pogodbi, ki mora biti sklenjena v pisni obliki, se lahko stranki natančno dogovorita glede mnogih vprašanj, ki se pojavljajo v (sodni) praksi:

 • o načinu naročila dodatnih del, 
 • o načinu plačila pogodbenih del in dodatnih del, o postopku glede stvarnih napak opravljenega dela,
 • o neposrednem plačilu podizvajalca,
 • o zavarovanju nekaterih zahtevkov naročnika: iz naslova pogodbene kazni in jamstva za stvarne napake opravljenega dela.

S pogodbo o delu (v nekaterih primerih podizvajalsko pogodbo) se stranki dogovorita za izvedbo manjših gradbenih del (tudi popravil, adaptacij…) ali pa dodatnih del. Ker za to pogodbo ni potrebna pisna oblika, je lahko sklenjena tudi ustno, kar pa otežuje dokazovanje posameznega dogovora. Posebnost je tudi možnosti neposrednega zahtevka podizvajalca do investitorja. Terjatve iz gradbenih in podizvajalskih pogodb upniki praviloma uveljavljajo v izvršilnem postopku s predlogom za izvršbo na podlagi verodostojne listine.

V pravdnem postopku se najpogosteje pojavljajo vprašanja glede:

 • napak opravljenega dela izvajalca in uveljavljanja bančnih garancij;
 • zamude s končanjem del in uveljavljanjem pogodbene kazni;
 • razmerjem med glavnim izvajalcem in podizvajalcem v odnosu do investitorja;
 • uveljavljanja dodatnih del.

Predavateljica Dida Volk, univ. dipl. pravnica, sodnica na gospodarskem oddelku Okrožnega sodišča v Ljubljani, vam bo na praktičen in uporaben način predstavila sodne prakse in odločbe sodišč na domači strani Vrhovnega sodišča RS ter prikazala načine reševanja posameznih primerov.   

TERMIN in KRAJ WEBINARJA

28. november 2024, od 9.00 do 12.00 ure, v spletni učilnici MCPZ. Po prijavi vam bomo na e-naslov poslali povezavo v spletno učilnico MCPZ in kratka navodila za prijavo in sodelovanje na webinarju.

PROGRAM

 • GRADBENA POGODBA
  • Vsebina gradbene pogodbe
  • Razmejitev s podizvajalsko pogodbo (bistvene razlike…)
  • Pogajanja in sprejem ponudbe
  • Določitev cene (pomen klavzule »ključ v roke«, ostali načini določitve cene)
  • Odgovornost izvajalca za napake opravljenega dela (vrste napak, odgovornost projektanta…)
  • Zahtevki naročnika, če so dela izvedena z napako (odprava napak, znižanje cene, razdrtje pogodbe…)
  • Pogodbena kazen – penali (določitev višine, uveljavljanje penalov)
  • Plačila naročnika (začasne in končna situacija)
  • Zavarovanje z bančno garancijo
 • PODJEMNA (PODIZVAJALSKA) POGODBA
  • Sklenitev podjemne pogodbe in predmet pogodbe (vrste poslov…)
  • Dogovor o plačilu za opravljeno delo
  • Napake opravljenega dela in postopek z reklamacijami
  • Zahtevki podizvajalcev za plačilo neposredno od investitorja
 • SODNI POSTOPKI
  • Izvršilni postopek na podlagi verodostojne listine in postopek po vloženem obrazloženem ugovoru dolžnika
  • Uveljavljanje zahtevkov investitorja – izvajalca v pravdnem postopku s prikazom aktualne sodne prakse na področju gradbenih sporov

WEBINAR JE NAMENJEN pooblaščenim in nadzornim inženirjem, vsem udeležencem pri gradnji, tako investitorjem, izvajalcem, podizvajalcem, nadzornikom kot tudi projektantom.

PREDAVATELJICA: Dida Volk, univ. dipl. pravnica, je sodnica na gospodarskem oddelku Okrožnega sodišča v Ljubljani. Je strokovnjakinja za izvršilno pravo. Predava in objavlja članke o temah s področja izvršilnega prava, pogodbenega prava, insolvenčnega prava, prava nepremičnin in zavarovanja terjatev.

KOTIZACIJA in PLAČILO

Cena seminarja je 145,00 EUR + 22% DDV. V primeru udeležbe dveh ali več oseb iz iste organizacije priznamo 10% popust za vsakega dodatnega udeleženca.

Kotizacijo je potrebno nakazati najkasneje 4 dni pred začetkom na Mednarodni center za prenos znanja, Kardeljeva ploščad 1, Ljubljana, na transakcijski račun NLB d.d., Ljubljana SI56 0202-4001-8530-936, sklic: 2024-95 oz. plačilo po e-računu za proračunske uporabnike.

Račun boste prejeli po zaključku seminarja.

PRIJAVE

Na seminar se lahko prijavite preko elektronske prijavnice (klik tukaj).

Prijavnico si lahko tudi prenesete na vaš računalnik (kliknite za prenos Word datoteke), jo izpolnite in pošljete po fax-u (01/292-72-62) ali  po pošti na naslov (MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o., Kardeljeva ploščad 1, SI-1000 Ljubljana).

Prijave sprejemamo do zasedbe mest. Število udeležencev v skupini je omejeno. Morebitne odjave sprejemamo do 4 dni pred razpisanim terminom, pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacije ne vračamo.

Print Friendly, PDF & Email