Meni


Partnerji

Kontakt


MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o.

Kardeljeva ploščad 1,
SI-1000 Ljubljana
Slovenija, EU

Tel: +386/(0)1 292 72 60
Fax: +386/(0)1 292 72 62
Mail: info@mcpz.si
Web: www.mcpz.si

18.8.2022 – WEBINAR: DDV v javnem sektorju, vključno z novostmi

V praksi se na področju DDV pojavlja precej vprašanj, nekatera so specifična za javni sektor. Da se izognete sankcijam, ki so posledica nepravilnosti pri plačevanju DDV, smo vam pripravili webinar, na katerem vam bomo predstavili posebnosti iz prakse v javnem sektorju. Obravnavali bomo, kako […]

23.8.2022 – WEBINAR: Hitra šola izvršbe (primerno tudi za nepravnike)

Z izvršilnim postopkom oziroma izvršbo, še posebej pa z izvršilnim postopkom na podlagi verodostojne listine, se srečuje domala vsakdo – tako pravne kot fizične osebe. Nemalokrat se izvršbe (predvsem elektronske vložitve izvršilnega predloga na podlagi verodostojne listine) povsem uspešno lotevajo tudi nepravniki, vendar je […]

23.8.2022 in 24.8.2022: PAKET WEBINARJEV – Hitra šola poslovanja in računovodstva

Učinkovito do osnovnega znanja ali do osvežitve znanja preko kratkih webinarjev. Šola poslovanja in računovodstva je namenjena vsem zainteresiranim, ki bi se radi spoznali s finančnim in z računovodskim delom poslovanja ali pa razmišljate, da bi odprli svoje podjetje (s.p. oz. d.o.o.). Šola bo […]

29.8-2.9.2022 – Šola o DDV

Vabimo vas na šolo o DDV, na kateri vam bomo predstavili posebnosti pri obračunavanju in plačevanju DDV pri dobavah blaga, storitev, transakcijah z nepremičninami, spletni prodaji, izstavljanju računov, odbijanju vstopnega davka ipd. Vključili bomo tudi zahtevnejše primere iz prakse. Povedali vam bomo, kdaj je […]

30.8.2022 – WEBINAR: Šola izvršbe – nadaljevalna (primerno tudi za nepravnike)

V nadaljevalni stopnji izvršbe  bomo predstavili vložitev predloga za izvršbo na podlagi izvršilnega naslova in natančneje tudi postopek izvršbe, vključno z vsemi izvršilnimi sredstvi. Predstavljeni bodo tudi nekateri drugi inštituti izvršilnega postopka: ugovor tretjega, odlog izvršbe, upnikov umik predloga, prekinitev postopka, nadaljevanje izvršbe z […]

6.9.2022 – WEBINAR: Aktualno pri izplačevanju potnih stroškov v gospodarstvu

Potne stroške delodajalec izplačuje zaposlenim skladno z delovnopravnimi podlagami. Če so potni stroški izplačani pod pogoji in do višin, ki jih določa Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja, so neobdavčeni. Potne stroške za službene poti v tujino lahko […]

8.9.2022 – WEBINAR: Upravniki večstanovanjskih stavb in sodni postopki

Upravniki v sodnem (izvršilnem) postopku izterjujejo mnoge terjatve, najpogosteje sredstva rezervnega sklada, skupne obratovalne stroške in tudi svoje terjatve iz naslova plačila za opravljanje upravniških storitev. Dodatni zapleti pa nastanejo v primerih, ko lastnik stanovanje odda v najem in upravnik določene terjatve izterjuje od […]

13.9.2022 – WEBINAR: Najemna razmerja za stanovanja in poslovne prostore – PO NOVEM

s sodnimi postopki in z aktualno sodno prakso Zakon o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona (Novela SZ-1E) je prinesel kar precej sprememb in novosti na področju najema stanovanj, še več pa na področju najema poslovnih prostorov. Novela SZ-1E namreč v 52. členu razveljavlja Zakon […]

15.9.2022 – WEBINAR: Uveljavljanje pravic v razmerju do dolžnikov in izpodbijanje dolžnikovih pravnih dejanj

z novejšo sodno prakso. Upniki se mnogokrat srečujejo z dolžniki, ki so prenesli svoje premoženje na tretje osebe na odplačen ali neodplačen način, vse z namenom, da oškodujejo svoje upnike. V mnogih primerih upniki težko pridejo do podatkov oziroma za takšna dolžnikova dejanja niti […]

27.9.2022 – WEBINAR: Pogodbeno pravo za nepravnike

En dan, dva webinarja: Sklepanje pogodbTerjatve Pridobite osnovno potrebno znanje s področja sklepanja pogodb in upravljanje s terjatvami ter spoznajte aktualno sodno prakso na tem področju. Poznavanje prava je pomembno za vsakega posameznika, tako v vsakdanjem življenju, še bolj pa v poslovnem svetu, kjer […]

29. in 30.9.2022 – DVODNEVNI WEBINAR: Trening telefonske izterjave

– za učinkovito izvedbo je potrebna izurjenost. Telefonska izterjava je v primerjavi z drugimi oblikami izterjave še vedno najhitrejša in najcenejša oblika izterjave, kar potrjujejo številni primeri iz prakse. Žal pa je izvedba pogosto na šibki komunikacijski ravni, ki ne vodi do pričakovanih rezultatov. […]