Meni


PartnerjiKontakt


MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o.

Kardeljeva ploščad 1,
SI-1000 Ljubljana
Slovenija, EU

Tel: +386/(0)1 292 72 60
Fax: +386/(0)1 292 72 62
Mail: info@mcpz.si
Web: www.mcpz.si

NPK Izvajalec del visokih gradenj

Izpitni rok: april 2018 (rok navedite v prijavnici) Pomembni datumi: Potrjevanje NPK bo 13.aprila 2018 (komisija sama pregleda vaša dokazila, MCPZ vas obvesti o odločitvi komisije). Izpit bo v ponedeljek, 23. aprila 2018, ob 15.00 na Srednji gradbeni, geodetski in okoljevarstveni šoli Ljubljana, Dunajska cesta […]

20.4.2018 – Javno naročanje in intelektualna lastnina

Na seminarju boste dobili vpogled v zakonske osnove intelektualne lastnine in v povezavo le-teh s pravili oddaje javnih naročil. Mag. Matjaž Kovač, ki se že dolga leta ukvarja z najzahtevnejšimi javnimi naročili, bo predstavil probleme, ki se navezujejo na varovanje intelektualne lastnine v postopkih javnega […]

IZPIT – NPK Preglednik manj zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele

Izpitni rok: april 2018 (navedite v prijavnici) pregled dokazil: 16.4.2018; preverjanje oz. izpit bo predvidoma 23.4.2018 (predvidoma ob 9.00, na lokaciji Metrel d.d. v Horjulu); prijavnice z vsemi dokazili zbiramo do vključno 13.4.2018. ZAKAJ PRIDOBITI NACIONALNO POKLICNO KVALIFIKACIJO? Pravilnik o zahtevah za NN inštalacije v […]

IZPIT – NPK Preglednik zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele

Izpitni rok: april 2018 (navedite v prijavnici) pregled dokazil: 16.4.2018; preverjanje oz. izpit bo predvidoma 23.4.2018 (predvidoma ob 9.00, na lokaciji Metrel d.d. v Horjulu); Prijavnice z vsemi dokazili zbiramo do vključno 13.4.2018. ZAKAJ PRIDOBITI NACIONALNO POKLICNO KVALIFIKACIJO? Pravilnik o zahtevah za NN inštalacije v […]

24.4.2018 – Prednosti, priložnosti in izzivi pri poslovanju v Srbiji

pravni, davčni in računovodski vidiki Vsesplošno je znano, da so slovenska podjetja v Srbiji uspešna, kar se vidi v poslovni stabilnosti ter statističnih podatkih (stalna rast dobička in prihodkov). Dejstvo pa je tudi, da je Slovenija eden izmed glavnih tujih vlagateljev v Republiki Srbiji. […]

24.4.2018 – Vse o obdavčitvi transakcij z nepremičninami

vključno z novostmi Transakcije z nepremičninami imajo lahko tudi davčne posledice. Kdaj je treba narediti popravek odbitka DDV in kdaj to ni potrebno? Kdaj je treba plačati DDV in kdaj 2 % davek na promet nepremičnin? Kdaj so zaračunani obratovalni stroški obdavčeni in kdaj oproščeni? […]

26.4.2018 – AKTUALNO! Uredba GDPR in njen vpliv na delo računovodstev in računovodskih servisov

Nova uredba GPDR se začne uporabljati že 25. maja in posega tudi na računovodsko področje. Ste pripravljeni? Za uskladitev poslovanja na področju varstva osebnih podatkov z določili Uredbe GDPR nam je skoraj že zmanjkalo časa, saj se bo uredba pričela s 25. 5. 2018 neposredno […]

26.4.2018 – Videonadzor – kaj se sme in kaj ne?

Področje videonadzora je eno od tistih področij, na katerih najpogosteje pride do posegov v posameznikovo zasebnost in s tem povezano kršitev predpisov. Gre torej za občutljivo področje, predvsem v povezavi z novimi usmeritvami EU, ki dajejo posameznikom več pravic in kontrole nad uporabo osebnih podatkov. […]

8.5.2018 – GDPR (Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov) in varstvo osebnih podatkov v računovodstvu

25. maja 2018 se bo pri nas začela neposredno uporabljati Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov (GDPR), ki bo na ravni celotne EU zaostrila pravila na področju varstva osebnih podatkov in na nacionalni ravni nadomestila trenutno veljavni Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). GDPR prinaša […]

9.5.2018 – Uporaba instrumentov v praksi in delo preglednika NPK/NNELI – PRAKTIČNA DELAVNICA

Pregledniki NPK, člani NNELI eTest, uporabniki merilnih instrumentov, pridružite se nam na praktični delavnici, na kateri vam bomo predstavili delo preglednika v praksi z vodili za delo, izpostavili možnosti vaše promocije in podpore pri delu, na kratko obnovili merilne metode, izvedli meritve na praktičnem primeru, […]

9.5.2018 – Nezgode pri delu v podjetjih ter nezgode pri vzdrževalnih delih in gradnji objektov

S STALIŠČA SODNEGA IZVEDENCA Nezgode pri delu so lahko zelo velik strošek za delodajalca, zato se program vsebinsko navezuje na pomanjkljivosti, ki so razvidne iz sodnih spisov in so največkrat vzrok za poškodbe delavcev v podjetjih. Osnovo programu predstavlja analiza izvedenskih mnenj, ki jih je […]

10.5.2018 – AKTUALNO! Novosti Uredbe GDPR in njen vpliv na kadrovsko področje

Nova uredba GPDR se začne uporabljati že 25. maja in posega tudi na kadrovsko področje. Ste pripravljeni? Za uskladitev poslovanja na področju varstva osebnih podatkov z določili Uredbe GDPR nam je skoraj že zmanjkalo časa, saj se bo uredba pričela s 25. 5. 2018 neposredno […]

11.5.2018 – AKTUALNO – Uredba GDPR v izobraževalnih ustanovah

Za uskladitev poslovanja na področju varstva osebnih podatkov z določili Uredbe GDPR nam je skoraj že zmanjkalo časa, saj se bo Uredba GDPR pričela s 25. 5. 2018 neposredno uporabljati. Na seminarju si bomo podrobno pogledali katere novosti uredba GDPR prinaša na področju varstva osebnih […]

14.5.2018 – AKTUALNO! Uredba GDPR in njen vpliv na javni sektor

Na seminarju bo podrobneje pojasnjeno, kakšen vpliv ima Uredba GDPR na delo v javnem sektorju. Za uskladitev poslovanja na področju varstva osebnih podatkov z določili Uredbe GDPR nam je skoraj že zmanjkalo časa, saj se bo uredba pričela s 25. 5. 2018 neposredno uporabljati. Slovenski […]

14.5.2018 – Javna naročila v praksi – OD IDEJE DO IZVEDBE

– z novostmi na področji pravnega varstva in elektronskega javnega naročanja Na celodnevnem-intenzivnem usposabljanju boste pridobili znanje o tem kako se izogniti ponovitvam razpisov in vsem pravnim težavam, ko naročnik in izvajalec že izvajata predmet javnega naročila ter dobili vpogled v primere dobre prakse upravljanja […]

15.5.2018 – Osnove računovodstva – Z VAJAMI IN S KONTIRANJEM

Sodobna organizacija dela od nas zahteva da opravljamo širši spekter del in nalog, kar po eni strani prinaša večjo dinamiko, po drugi strani pa tudi večjo odgovornost. Pri tem se dostikrat srečujemo z različnimi računovodskimi in knjigovodskimi pojmi, čeprav to ni naš osnovni poklic oz. […]

16.5.2018 – INCOTERMSI in mednarodna prodajna pogodba v praksi

Na seminarju bodo prikazane prednosti uporabe klavzul Incoterms na primerih iz mednarodne prakse. Udeleženci boste posamezne klavzule INCOTERMS spoznali z vidika njihove vloge v prodajni pogodbi in v povezavi z drugimi pogodbami (prevozna, zavarovalna pogodba), ki so vse del posla prodaje oziroma nabave, brez nepotrebnih […]

16.5.2018 – EVSE: Polnilne postaje za električna vozila – načrtovanje, vzdrževanje in preverjanje – PRAKTIČNA DELAVNICA

Pregledniki NPK, člani NNELI eTest, uporabniki merilnih instrumentov, pridružite se nam na delavnici, na kateri vam bomo predstavili trenutne razmere v eMobilnosti, teoriji delovanja AC polnilnih postaj EVSE, zahtev standarda EN 61851-1, evropske direktive, meritev varnosti električnih inštalacij po EN 60364-6. Na praktičnem primeru (zasebne) […]

17.5.2018 – Davčna reforma 2018

Kaj nam prinašajo zakonske spremembe na področju davkov v letu 2018? Namen seminarja: spoznati in v praksi pravilno uporabiti davčne novosti, spoznati kako, z upoštevanjem novosti, vplivati na bilanco poslovnega izida. Seznanili se boste z novostmi: Zakona o dohodnini – ZDoh Zakona o davku od […]

18.5.2018 – Elektronsko javno naročanje v praksi po 1. 4. 2018

Konec prehodnega obdobja za elektronsko oddajo ponudb! Področje elektronskega javnega naročanja postaja realnost. Prehodno obdobje, do katerega je mogoče sprejemati ponudbe v pisni obliki, se je izteklo 1. 4. 2018 – od tega dne dalje morajo naročniki pri vseh javnih naročilih, ki jih objavijo, predvideti […]