Meni


PartnerjiKontakt


MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o.

Kardeljeva ploščad 1,
SI-1000 Ljubljana
Slovenija, EU

Tel: +386/(0)1 292 72 60
Fax: +386/(0)1 292 72 62
Mail: info@mcpz.si
Web: www.mcpz.si

20.4.2018 – Javno naročanje in intelektualna lastnina

Na seminarju boste dobili vpogled v zakonske osnove intelektualne lastnine in v povezavo le-teh s pravili oddaje javnih naročil. Mag. Matjaž Kovač, ki se že dolga leta ukvarja z najzahtevnejšimi javnimi naročili, bo predstavil probleme, ki se navezujejo na varovanje intelektualne lastnine v postopkih javnega […]

11.5.2018 – AKTUALNO – Uredba GDPR v izobraževalnih ustanovah

Za uskladitev poslovanja na področju varstva osebnih podatkov z določili Uredbe GDPR nam je skoraj že zmanjkalo časa, saj se bo Uredba GDPR pričela s 25. 5. 2018 neposredno uporabljati. Na seminarju si bomo podrobno pogledali katere novosti uredba GDPR prinaša na področju varstva osebnih […]

14.5.2018 – AKTUALNO! Uredba GDPR in njen vpliv na javni sektor

Na seminarju bo podrobneje pojasnjeno, kakšen vpliv ima Uredba GDPR na delo v javnem sektorju. Za uskladitev poslovanja na področju varstva osebnih podatkov z določili Uredbe GDPR nam je skoraj že zmanjkalo časa, saj se bo uredba pričela s 25. 5. 2018 neposredno uporabljati. Slovenski […]

14.5.2018 – Javna naročila v praksi – OD IDEJE DO IZVEDBE

– z novostmi na področji pravnega varstva in elektronskega javnega naročanja Na celodnevnem-intenzivnem usposabljanju boste pridobili znanje o tem kako se izogniti ponovitvam razpisov in vsem pravnim težavam, ko naročnik in izvajalec že izvajata predmet javnega naročila ter dobili vpogled v primere dobre prakse upravljanja […]

18.5.2018 – Elektronsko javno naročanje v praksi po 1. 4. 2018

Konec prehodnega obdobja za elektronsko oddajo ponudb! Področje elektronskega javnega naročanja postaja realnost. Prehodno obdobje, do katerega je mogoče sprejemati ponudbe v pisni obliki, se je izteklo 1. 4. 2018 – od tega dne dalje morajo naročniki pri vseh javnih naročilih, ki jih objavijo, predvideti […]

23.8.2018 – Posebnosti pri obračunavanju DDV v javnem sektorju

V praksi se na področju DDV pojavlja precej vprašanj, nekatera so specifična za javni sektor. Med njimi so tudi: kako se pravilno obračunava in odbija DDV od obratovalnih stroškov pri najemu, kako se evidentirajo subvencije, kako se pravilno obračunava DDV pri gradbenih storitvah ipd. Na […]

30.8.2018 – Aktualno pri povračilih stroškov v zvezi z delom v javnem sektorju

V praksi se pojavlja precej vprašanj na področju povračil stroškov v zvezi z delom, kot so potni stroški, nadomestila za prehrano med delom in prevoz na delo, kot tudi odpravnin, jubilejnih nagrad, solidarnostnih pomoči ipd. Zato smo pripravili seminar, ki povzema posebnosti izplačevanja povračil stroškov […]