Meni


PartnerjiKontakt


MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o.

Kardeljeva ploščad 1,
SI-1000 Ljubljana
Slovenija, EU

Tel: +386/(0)1 292 72 60
Fax: +386/(0)1 292 72 62
Mail: info@mcpz.si
Web: www.mcpz.si

3.3.2020 – Šola za upnike – PRIMERNO TUDI ZA NEPRAVNIKE

S prikazom: (zadnjih) sprememb in dopolnitev zakonodaje in aktualne sodne prakse. Upniki, ki v sodnem postopku uveljavljajo terjatve, se največkrat srečajo z več postopki. Ko recimo vložijo predlog za izvršbo na podlagi verodostojne listine, se ob vloženem ugovoru dolžnika znajdejo v pravdnem postopku oziroma postopku […]

9.3.2020 – Obvezno poročanje o embalaži ter poročanje o nastalih odpadkih za leto 2019

Na seminarju bomo odgovorili na vprašanja in odpravili dileme v zvezi s poročanjem o embalaži in nastalih odpadkih. POZOR: Poročilo o embalaži in o nastalih odpadkih je potrebno oddati do 31.3.2020. Uredba o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 37/2015), določa, da mora povzročitelj […]

10.3.2020 – Javna naročila – bančna garancija in finančna zavarovanja v postopkih javnega naročanja

Na seminarju bo poudarek na razčiščevanju dilem v zvezi z elektronskim javnim naročanjem povezanim z zavarovanjem resnosti ponudbe in na alternativnih možnostih zahtev po finančnem zavarovanju. Zakon o javnem naročanju, ZJN-3, je prinesel veliko novosti. V praksi pa se tako ponudnikom kot tudi naročnikom odpirajo […]

1.4.2020 – Notranja kontrola

Zakaj so sploh potrebne notranje kontrole ter kako jih izvajati? Notranje kontrole poslovanja so med drugim namenjene preprečevanju nezakonitega poslovanja, obvladovanju davčnih in drugih tveganj in skrbi, da se upoštevajo davčne olajšave in oprostitev, ki nam jih država z zakonodajo omogoča, ter da se državi […]

6.4.2020 – Mednarodna – evropska izvršba in evropski plačilni nalog

Postopek za Evropski plačilni nalog-Slovenija: https://e-justice.europa.eu/content_order_for_payment_procedures-41-si-sl.do?member=1 Evropski izvršilni naslov olajšuje izvršbo tujih na podlagi tujih sodnih odločb, sodnih poravnav in javnih listin, brez da bi bil v državi izvršbe potreben dodatni, vmesni postopek za razglasitev izvršljivosti tujega izvršilnega naslova. Uredba predpisuje tudi standardne obrazce. ! […]

20.10.2020 – INTRASTAT V LETU 2020

S pričetkom prostega pretoka blaga med državami članicami EU je bil uveden sistem INTRASTAT, statistika blagovne menjave med državami članicami EU, pri kateri se podatki mesečno zbirajo s pomočjo statističnih obrazcev, neposredno od poročevalskih enot. Kdo mora poročati? Gospodarski subjekt je v tekočem letu vključen […]