Meni


PartnerjiKontakt


MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o.

Kardeljeva ploščad 1,
SI-1000 Ljubljana
Slovenija, EU

Tel: +386/(0)1 292 72 60
Fax: +386/(0)1 292 72 62
Mail: info@mcpz.si
Web: www.mcpz.si

21.3.2018 – Organizacija prodajne mreže in finančno načrtovanje

Dvo-dnevna praktična delavnica, ki temelji predvsem na konkretnih primerih iz prakse. Na delavnici boste spoznali: kako oblikovati prodajno strategijo, kako organizirati prodajno funkcijo, prodajne tehnike in poti, kako oblikovati cenovno politiko in kako pristopiti k cenovnim pogajanjem ter dobili koristne napotke za načrtovanje in realizacijo […]

22.3.2018 – AKTUALNO! Novosti Uredbe GDPR in njen vpliv na kadrovsko področje

Novosti in nove obveznosti iz uredbe GDPR bodo vplivale na vse sfere poslovanja – tehnološke, procesne, kadrovske itd. Na seminarju si bomo podrobno pogledali katere novosti uredba GDPR prinaša na področju varstva osebnih podatkov zaposlenih in kako bo posegala v delo kadrovikov. Vse potrebno boste […]

23.3.2018 – Šola projektnega vodenja

NOVO: Pridobite certifikat strokovne kvalifikacije »PROJEKTNI VODJA« Dobra priprava projekta pomembno vpliva na kasnejšo učinkovitost in uspešnost izvedbe projekta in na doseganje temeljnih ciljev projekta. Analize izvedenih projektov kažejo, da se približno 20% projektov nikoli ne konča, 40% projektov se sicer konča, vendar s pomembno […]

23.3.2018 – Poročanje o nastalih odpadkih za leto 2017 ter novosti po Uredbi o embalaži za podjetja

Način vodenja evidenc in upravljanja odpadkov je sestavni del izvajanja dejavnosti podjetij in drugih pravnih oseb. Evidenčni listi so podlaga drugim pravnim aktom, ki zadevajo vodenje nastalih odpadkov in ravnanje z odpadki, kot so: evidence o nastajanju odpadkov, načrti gospodarjenja z odpadki in letna poročila […]

27.3.2018 – Novosti na področju pravnega varstva v postopkih javnega naročanja

POZOR: Seminar smo, zaradi neodložljivih obveznosti predavatelja, prestavili s 14. marca na 27. marca 2018 od 9.00 do 13.00 ure. Sprejeta je bila Novela Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja. Najnovejša sprememba pravnega varstva na področju javnega naročanja korenito posega v postopek in […]

27.3.2018 – Priprava na inšpekcijo za varno hrano in delo po sistemu HACCP

V praksi nam obisk inšpektorja večinoma predstavlja stres, saj postopka in načina delovanja inšpekcijskih služb ne poznamo prav dobro. Seminar je namenjen seznanitvi s pravnimi podlagami za uveljavljanje zahtev varne hrane, s smernicami za dobro higiensko prakso, ter validaciji in racionalizaciji sistema HACCP. Vsi, ki […]

28.3.2018 – Kaj prinašajo spremembe in dopolnitve Zakona o izvršbi in zavarovanju – NOVELA ZIZ-L?

AKTUALNO: 25. marca 2018 bo pričela veljati že dvanajsta sprememba in dopolnitev Zakona o izvršbi in zavarovanju- Novela ZIZ-L, ki ponovno prinaša številne novosti in spremembe na področju izvršbe in zavarovanja. Predavateljica Dida Volk, univ. dipl. pravnica, sodnica na gospodarskem oddelku Okrožnega sodišča v Ljubljani, […]

29.3.2018 – Varstvo osebnih podatkov za informatike

z vsemi pomembnimi deli Splošne uredbe o varstvu OP za IT strokovnjake Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov (GDPR), ki se začne uporabljati 25.5.2018, prinaša vrsto novosti, ki jih morate poznati tudi informatiki. Varstvo osebnih podatkov in zasebnosti predstavlja tako vedno večji izziv tudi […]

11.4.2018 – Kako poslovati v Bosni in Hercegovini in na kaj je potrebno biti pozoren

Z namenom znižanja tveganj na BiH trgu organiziramo seminar na katerem boste dobili objektivne informacije o poslovnih priložnostih na trgu BiH in kako se izogniti tveganjem. Vsesplošno je znano, da so slovenska podjetja v Bosni in Hercegovini uspešna, kar se vidi v poslovni stabilnosti ter […]

11.4.2018 – Elektronsko javno naročanje v praksi po 1.4.2018

Elektronska oddaja ponudb je postala stvarnost! Skoraj 18 let po tistem, ko je slovenska zakonodaja, normativno gledano, omogočila elektronsko oddajo ponudb v javnih naročilih, področje javnega naročanja doživlja svoj elektronski preporod. Prehodno obdobje, do katerega je bilo mogoče dovoljevati pisno oddajo ponudb, se je izteklo […]

12.4.2018 – Izvršba na plačo in izvrševanje sklepov pri delodajalcih

Posebnosti sodne in davčne izvršbe. Spremembe in dopolnitve izvršbe na plačo iz Novele ZIZ-J in zadnje spremembe iz Novele ZIZ-K. Posebnosti izvrševanja sklepov zoper dolžnike v postopku osebnega stečaja. Najnovejše odločbe sodišč! Delodajalci se dostikrat znajdejo v negotovosti, ko glede posameznega delavca prihajajo različni […]

16.4.2018 – Vodenje in upravljanje evropskih projektov

Na delavnici boste izvedeli kako celovito voditi in upravljati projekt, kar vključuje upravljanje resursov, vsebine in obsega projekta, finančno in časovno upravljanje, upravljanje s tveganji in z javnimi naročili. Temeljito načrtovano administrativno, vsebinsko in finančno vodenje in upravljanje evropskih projektov predstavlja zagotovilo zanesljivega koordiniranja, usmerjanja, […]

18.4.2018 – Kaj prinašajo spremembe in dopolnitve Zakona o izvršbi in zavarovanju – NOVELA ZIZ-L?

AKTUALNO: V marcu 2018 je začela veljati že dvanajsta sprememba in dopolnitev Zakona o izvršbi in zavarovanju- Novela ZIZ-L, ki ponovno prinaša številne novosti in spremembe na področju izvršbe in zavarovanja. Predavateljica Dida Volk, univ. dipl. pravnica, sodnica na gospodarskem oddelku Okrožnega sodišča v Ljubljani, […]

19.4.2018 – Prepoznavanje govorice telesa in učinkovita komunikacija

Na delavnici boste izvedeli kaj z govorico telesa v resnici sporoča sogovornik. Spoznali boste osnovne metode in tri zlata pravila, na katerih temelji opazovanje govorice telesa ter kaj lahko sklepamo iz podpisa in s tem pridobili prednost, pa naj gre za poslovno ali osebno okolje. […]

20.4.2018 – Informacijska varnost in preprečevanje računalniških zlorab

Strokovnjak za informacijsko varnost, dr. Rok Bojanc, vam bo na seminarju podal praktične usmeritve o: grožnjah in nevarnostih za informacijske sisteme ter možnih posledicah, načrtovanju varnostnih ukrepov in ukrepanju ob incidentih ter upoštevanju omejitev, ki jih nalagajo predpisi. Količina podatkov in informacij, tudi zaupnega značaja, […]

24.4.2018 – Prednosti, priložnosti in izzivi pri poslovanju v Srbiji

pravni, davčni in računovodski vidiki Vsesplošno je znano, da so slovenska podjetja v Srbiji uspešna, kar se vidi v poslovni stabilnosti ter statističnih podatkih (stalna rast dobička in prihodkov). Dejstvo pa je tudi, da je Slovenija eden izmed glavnih tujih vlagateljev v Republiki Srbiji. […]

25.4.2018 – Varstvo osebnih podatkov za informatike

z vsemi pomembnimi deli Splošne uredbe o varstvu OP za IT strokovnjake Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov (GDPR), ki se začne uporabljati 25.5.2018, prinaša vrsto novosti, ki jih morate poznati tudi informatiki, saj se pri svojem delu srečujete z vedno večjo količino osebnih […]

26.4.2018 – Videonadzor – kaj se sme in kaj ne?

Področje videonadzora je eno od tistih področij, na katerih najpogosteje pride do posegov v posameznikovo zasebnost in s tem povezano kršitev predpisov. Gre torej za občutljivo področje, predvsem v povezavi z novimi usmeritvami EU, ki dajejo posameznikom več pravic in kontrole nad uporabo osebnih podatkov. […]

9.5.2018 – Nezgode pri delu v podjetjih ter nezgode pri vzdrževalnih delih in gradnji objektov

S STALIŠČA SODNEGA IZVEDENCA Nezgode pri delu so lahko zelo velik strošek za delodajalca, zato se program vsebinsko navezuje na pomanjkljivosti, ki so razvidne iz sodnih spisov in so največkrat vzrok za poškodbe delavcev v podjetjih. Osnovo programu predstavlja analiza izvedenskih mnenj, ki jih je […]

10.5.2018 – AKTUALNO! Novosti Uredbe GDPR in njen vpliv na kadrovsko področje

Nova uredba GPDR se začne uporabljati že 25. maja in posega tudi na kadrovsko področje. Ste pripravljeni? Na seminarju si bomo podrobno pogledali katere novosti uredba GDPR prinaša na področju varstva osebnih podatkov zaposlenih in kako bo posegala v delo kadrovikov. Vse potrebno boste izvedeli […]