Meni


PartnerjiKontakt


MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o.

Kardeljeva ploščad 1,
SI-1000 Ljubljana
Slovenija, EU

Tel: +386/(0)1 292 72 60
Fax: +386/(0)1 292 72 62
Mail: info@mcpz.si
Web: www.mcpz.si

3.12.2020 – WEBINAR: Organizacija ravnanja z gradbenimi odpadki – odgovorno, varno, učinkovito

Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na seminarju pridobijo 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev IZS. Gradbeni odpadki predstavljajo preko 50% vseh nastalih odpadkov. Med gradbene odpadke sodijo vsi odpadki, ki nastanejo zaradi gradnje, rekonstrukcije, adaptacij, […]

7.12.2020 – WEBINAR: Novosti in obveznosti na področju embalaže

V mesecu avgustu je bil v javno obravnavo podan Osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo. Ker se slovenskim podjetjem na tem področju obeta kar nekaj sprememb, ki so vezane tudi na EU direktive, vas vabimo, da […]