Meni


PartnerjiKontakt


MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o.

Kardeljeva ploščad 1,
SI-1000 Ljubljana
Slovenija, EU

Tel: +386/(0)1 292 72 60
Fax: +386/(0)1 292 72 62
Mail: info@mcpz.si
Web: www.mcpz.si

23.3.2018 – Poročanje o nastalih odpadkih za leto 2017 ter novosti po Uredbi o embalaži za podjetja

Način vodenja evidenc in upravljanja odpadkov je sestavni del izvajanja dejavnosti podjetij in drugih pravnih oseb. Evidenčni listi so podlaga drugim pravnim aktom, ki zadevajo vodenje nastalih odpadkov in ravnanje z odpadki, kot so: evidence o nastajanju odpadkov, načrti gospodarjenja z odpadki in letna poročila […]