Meni


PartnerjiKontakt


MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o.

Kardeljeva ploščad 1,
SI-1000 Ljubljana
Slovenija, EU

Tel: +386/(0)1 292 72 60
Fax: +386/(0)1 292 72 62
Mail: info@mcpz.si
Web: www.mcpz.si

10.6.2020 – WEBINAR: NAJEMNA RAZMERJA – novosti po razglasitvi pandemije in sprejetju antikoronske zakonodaje

Pandemija in sprejeta antikoronska zakonodaja nedvomno vplivata na izvajanje najemnih pogodb, tako glede stanovanj, kot tudi glede poslovnih prostorov, kjer problematika najemnih razmerij odpira še druga vprašanja. Področje najema stanovanja (podrobno) ureja Stanovanjski zakon (SZ-1), najemna razmerja poslovnih prostorov (manj podrobno kot SZ-1) pa […]

11.6.2020 – WEBINAR: Gradbena in podizvajalska pogodba

– z aktualno sodno prakso in z razlago posameznih zanimivejših odločb. Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo pridobijo 2 kreditni točki iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev IZS. Namen webinarja je prikazati, kako se pripravi kvalitetna gradbena […]

17.6.2020 – WEBINAR: Krajši delovni čas po PKP #3 ter odpoved iz poslovnega razloga

Tretji proti korona paket ukrepov (PKP #3) na delovnopravnem področju vsebuje dva instituta. Novega, ki delodajalcem omogoča, da delavci od 1. junija do 31.decembra 2020 delajo s krajšim delovnim časom in podaljšanje čakanja na delo za določene dejavnosti za junij 2020. Pri delu s […]

19.6.2020 – WEBINAR: IZVRŠBA ZA UPNIKE – po interventni zakonodaji

Z izvršilnim postopkom oziroma izvršbo, še posebej pa z izvršilnim postopkom na podlagi verodostojne listine, se srečuje domala vsakdo – tako pravne kot fizične osebe. Nemalokrat se izvršbe (predvsem elektronske vložitve izvršilnega predloga na podlagi verodostojne listine) povsem uspešno lotevajo tudi nepravniki, vendar je pri tem potrebno širše […]

23.6.2020 – Nesreče pri delu in odškodninska odgovornost delodajalca ter ukrepi za zaščito pred COVID-19

Na tokratnem seminarju bomo posebno pozornost namenili organizaciji, določitvi in izvedbi učinkovitih ukrepov za zmanjšanje verjetnosti prenosa okužbe ter ustreznim dopolnitvam ocene tveganja. Delovna zakonodaja predvideva kazni z globo če delodajalec pisno ne oceni tveganja, ne popravi in ne dopolni ocene tveganja vsakokrat, ko […]

12.11.2020 – GRADBENA ZAKONODAJA – s poudarkom na novostih

Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na izobraževanju pridobijo 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin, skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev IZS. Predavatelj bo na seminarju predstavil naloge in obveznosti investitorjev, izvajalcev gradenj, projektantov in nadzornikov gradenj, s poudarkom na spremembah, […]

16.12.2020 – Gradbena pogodba in pravila FIDIC

Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na izobraževanju pridobijo 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin, skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev IZS. Kako s pomočjo pravil FIDIC učinkovito izpeljati gradbeno investicijo? Ob sklepanju gradbenih pogodb je nujno vedeti katere določbe mora […]