Meni


Partnerji

Kontakt


MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o.

Kardeljeva ploščad 1,
SI-1000 Ljubljana
Slovenija, EU

Tel: +386/(0)1 292 72 60
Fax: +386/(0)1 292 72 62
Mail: info@mcpz.si
Web: www.mcpz.si

27.1.2022 – WEBINAR: Izvršba na plačo in izvrševanje sklepov pri delodajalcih – z aktualnimi vprašanji

Delodajalci se dostikrat znajdejo v negotovosti, ko glede posameznega delavca prihajajo različni sklepi, tako sodni kot davčni, poseben problem pa prinaša še upravno-izplačilna prepoved, s katero delavec prostovoljno dovoli obremenitev dela plače. Delodajalci so odškodninsko odgovorni, če sklepa o izvršbi ne izvršijo (pravilno), oziroma, […]

31.1.–4.2.2022– PAKET PETIH WEBINARJEV: Šola o DDV, vključno z novostmi v letu 2022

Vabimo vas nasklop petih webinarjev, na katerih vam bomo predstavili posebnosti pri obračunavanju in plačevanju DDV pri dobavah blaga, storitev, transakcijah z nepremičninami, spletni prodaji, izstavljanju računov, odbijanju vstopnega davka ipd. Vključili bomo tudi zahtevnejše primere iz prakse. Povedali vam bomo, kdaj je treba […]

9.2.2022 – WEBINAR: Spremembe na področju obdavčitve fizičnih in pravnih oseb

Biserka Šubelj, davčna svetovalka, vam bo na webinarju predstavila spremembe po predlogu Zakona o dohodnini (ZDoh-2) in že sprejetem Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2S, Uradni list št. 172/2021). TERMIN in KRAJ WEBINARJA 9. februar 2022, od 10.00 do 12.00 ure, v spletni […]

10.2.2022 – WEBINAR: Izvršba za nepravnike – s prikazom vpliva interventne zakonodaje

Z izvršilnim postopkom oziroma izvršbo, še posebej pa z izvršilnim postopkom na podlagi verodostojne listine, se srečuje domala vsakdo – tako pravne kot fizične osebe. Nemalokrat se izvršbe (predvsem elektronske vložitve izvršilnega predloga na podlagi verodostojne listine) povsem uspešno lotevajo tudi nepravniki, vendar je pri tem potrebno širše […]

11.2.2022 – WEBINAR: Minimalna plača in katera kolektivna pogodba vas zavezuje

Zakon o minimalni plači ministra za delo zavezuje, da odločitev o minimalni plači sporoči do konca januarja. Pri odločitvi pa mora upoštevati podatek o rasti cen življenjskih potrebščin, ki ga bo 15. januarja 2022 objavil Statistični urad Republike Slovenije. Na webinarju boste izvedeli, kako se obračunavajo […]

15.2.2022 – WEBINAR: Vodenje oz. organizacija prehrane v kuhinjah gostinskih obratov in ostalih obratih javne prehrane – vključno z notranjim nadzorom in normativi

Predavateljica bo na webinarju, na primerih dobre prakse, predstavila, kako vzpostaviti in izvajati notranji nadzor v kuhinja z upoštevanjem trenutnih priporočil za zaščito pred COVID-19,  kalkulacije nabave in načrtovanjem jedilnikov ob upoštevanju normativov za kuhinjsko osebje. Predstavila bo tudi dopolnitev Uredbe  Evropske komisije 2021/382 o […]

16.2.2022 – WEBINAR: Urejene kadrovske evidence in personalne mape

Si tudi vi želite imeti urejeno kadrovsko dokumentacijo? Na webinarju vam bomo predstavili vrste in vsebino evidenc, ki so jih na podlagi Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti delodajalci dolžni voditi in hraniti. Urejene personalne mape in kadrovske evidence so zakonska […]

17.2.2022 – WEBINAR: Gradbena in podizvajalska pogodba

– z aktualno sodno prakso in z razlago posameznih zanimivejših odločb Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na seminarju pridobijo 2 kreditni točki iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev IZS. Namen seminarja je prikazati, kako se pripravi kvalitetna gradbena […]

7.3.2022 – WEBINAR: Vse kar morate vedeti o letnem dopustu in regresu

Delodajalec mora do 31. 3. izdati obvestilo o odmeri letnega dopusta. Pri tem pa mora upoštevati vrsto zakonitosti. Katere kriterije se upoštevajo že v tekočem letu? Izvedeli boste katere spremembe, glede regresa in letnega dopusta, prinaša interventna zakonodaja. Izvedeli boste, do kdaj delavcem, ki […]