Meni


PartnerjiKontakt


MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o.

Kardeljeva ploščad 1,
SI-1000 Ljubljana
Slovenija, EU

Tel: +386/(0)1 292 72 60
Fax: +386/(0)1 292 72 62
Mail: info@mcpz.si
Web: www.mcpz.si

22.3.2018 – AKTUALNO! Novosti Uredbe GDPR in njen vpliv na kadrovsko področje

Novosti in nove obveznosti iz uredbe GDPR bodo vplivale na vse sfere poslovanja – tehnološke, procesne, kadrovske itd. Na seminarju si bomo podrobno pogledali katere novosti uredba GDPR prinaša na področju varstva osebnih podatkov zaposlenih in kako bo posegala v delo kadrovikov. Vse potrebno boste […]

23.3.2018 – Poročanje o nastalih odpadkih za leto 2017 ter novosti po Uredbi o embalaži za podjetja

Način vodenja evidenc in upravljanja odpadkov je sestavni del izvajanja dejavnosti podjetij in drugih pravnih oseb. Evidenčni listi so podlaga drugim pravnim aktom, ki zadevajo vodenje nastalih odpadkov in ravnanje z odpadki, kot so: evidence o nastajanju odpadkov, načrti gospodarjenja z odpadki in letna poročila […]

27.3.2018 – Novosti na področju pravnega varstva v postopkih javnega naročanja

POZOR: Seminar smo, zaradi neodložljivih obveznosti predavatelja, prestavili s 14. marca na 27. marca 2018 od 9.00 do 13.00 ure. Sprejeta je bila Novela Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja. Najnovejša sprememba pravnega varstva na področju javnega naročanja korenito posega v postopek in […]

28.3.2018 – Kaj prinašajo spremembe in dopolnitve Zakona o izvršbi in zavarovanju – NOVELA ZIZ-L?

AKTUALNO: 25. marca 2018 bo pričela veljati že dvanajsta sprememba in dopolnitev Zakona o izvršbi in zavarovanju- Novela ZIZ-L, ki ponovno prinaša številne novosti in spremembe na področju izvršbe in zavarovanja. Predavateljica Dida Volk, univ. dipl. pravnica, sodnica na gospodarskem oddelku Okrožnega sodišča v Ljubljani, […]

29.3.2018 – Varstvo osebnih podatkov za informatike

z vsemi pomembnimi deli Splošne uredbe o varstvu OP za IT strokovnjake Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov (GDPR), ki se začne uporabljati 25.5.2018, prinaša vrsto novosti, ki jih morate poznati tudi informatiki. Varstvo osebnih podatkov in zasebnosti predstavlja tako vedno večji izziv tudi […]

4.4.2018 – Organizacija dela voznikov – AKTUALNO ZA PREVOZNIKE

NOVO: Evropsko sodišče je 20. decembra 2017 odločilo, da voznik rednega tedenskega časa počitka ne sme preživeti v svojem vozilu. Nemško sodišče je sredi januarja odločilo, da se češkemu vozniku, ki je vozil za češko prevozno podjetje in je prevoze opravljal v Nemčiji, prisodi razliko […]

11.4.2018 – Elektronsko javno naročanje v praksi po 1.4.2018

Elektronska oddaja ponudb je postala stvarnost! Skoraj 18 let po tistem, ko je slovenska zakonodaja, normativno gledano, omogočila elektronsko oddajo ponudb v javnih naročilih, področje javnega naročanja doživlja svoj elektronski preporod. Prehodno obdobje, do katerega je bilo mogoče dovoljevati pisno oddajo ponudb, se je izteklo […]

17.4.2018 – Delovno pravo za računovodje

Delovno pravo je nedvomno področje, mimo katere računovodje enostavno ne morejo. Vse, kar je povezano z delavci, se na koncu realizira v izplačilu plače, nadomestil, v obdavčitvah ipd. Računovodja mora tako, poleg računovodskega in ekonomskega znanja, imeti tudi vedno več pravnega znanja, v kolikor želi […]

18.4.2018 – Kaj prinašajo spremembe in dopolnitve Zakona o izvršbi in zavarovanju – NOVELA ZIZ-L?

AKTUALNO: V marcu 2018 je začela veljati že dvanajsta sprememba in dopolnitev Zakona o izvršbi in zavarovanju- Novela ZIZ-L, ki ponovno prinaša številne novosti in spremembe na področju izvršbe in zavarovanja. Predavateljica Dida Volk, univ. dipl. pravnica, sodnica na gospodarskem oddelku Okrožnega sodišča v Ljubljani, […]

20.4.2018 – Informacijska varnost in preprečevanje računalniških zlorab

Strokovnjak za informacijsko varnost, dr. Rok Bojanc, vam bo na seminarju podal praktične usmeritve o: grožnjah in nevarnostih za informacijske sisteme ter možnih posledicah, načrtovanju varnostnih ukrepov in ukrepanju ob incidentih ter upoštevanju omejitev, ki jih nalagajo predpisi. Količina podatkov in informacij, tudi zaupnega značaja, […]

20.4.2018 – Javno naročanje in intelektualna lastnina

Na seminarju boste dobili vpogled v zakonske osnove intelektualne lastnine in v povezavo le-teh s pravili oddaje javnih naročil. Mag. Matjaž Kovač, ki se že dolga leta ukvarja z najzahtevnejšimi javnimi naročili, bo predstavil probleme, ki se navezujejo na varovanje intelektualne lastnine v postopkih javnega […]

25.4.2018 – Varstvo osebnih podatkov za informatike

z vsemi pomembnimi deli Splošne uredbe o varstvu OP za IT strokovnjake Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov (GDPR), ki se začne uporabljati 25.5.2018, prinaša vrsto novosti, ki jih morate poznati tudi informatiki, saj se pri svojem delu srečujete z vedno večjo količino osebnih […]

10.5.2018 – AKTUALNO! Novosti Uredbe GDPR in njen vpliv na kadrovsko področje

Nova uredba GPDR se začne uporabljati že 25. maja in posega tudi na kadrovsko področje. Ste pripravljeni? Na seminarju si bomo podrobno pogledali katere novosti uredba GDPR prinaša na področju varstva osebnih podatkov zaposlenih in kako bo posegala v delo kadrovikov. Vse potrebno boste izvedeli […]

5.6.2018 – (Ne)obvezni interni akti v podjetju in obvezne evidence na področju dela in socialne varnosti

+ VZORCI Interni akti v podjetju nas lahko ovirajo ali pa so nam v pomoč. Če nam zakonodaja nalaga pripravo internih aktov, je prav da jih pripravimo tako, da nam bodo dejansko pomagali pri učinkovitosti poslovnih procesov. Zakonodaja delodajalec nalaga tudi vodenje evidenc na področju […]

12.6.2018 – Gradbena pogodba in pravila FIDIC

Kako s pomočjo pravil FIDIC učinkovito izpeljati gradbeno investicijo? Gradbena pogodba je po Obligacijskem zakoniku podjemna pogodba, s katero se izvajalec zavezuje, da bo po določenem načrtu, v dogovorjenem roku zgradil določeno zgradbo na določenem zemljišču ali da bo na takem zemljišču oz. na že […]

14.6.2018 – Odpoved pogodbe o zaposlitvi

V današnjih razmerah postaja odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga, kot eden izmed zakonsko opredeljenih načinov prenehanja delovnega razmerja, vse bolj množičen pojav in čedalje bolj pomembna tema v poslovnem in zasebnem življenju ter eno najpomembnejših vprašanj delovnopravne zakonodaje. Vabljeni na seminar v sklopu […]