Meni


Partnerji

Kontakt


MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o.

Kardeljeva ploščad 1,
SI-1000 Ljubljana
Slovenija, EU

Tel: +386/(0)1 292 72 60
Fax: +386/(0)1 292 72 62
Mail: info@mcpz.si
Web: www.mcpz.si

5.12.2024 – WEBINAR: Gradbena pogodba in pravila FIDIC

Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na izobraževanju pridobijo 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin, skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev IZS.

Kako s pomočjo pravil FIDIC učinkovito izpeljati gradbeno investicijo?

Ob sklepanju gradbenih pogodb je nujno vedeti katere določbe mora obvezno vsebovati pogodba in kaj bo veljalo kot dogovorjeno med strankama za tiste primere, ki v pogodbi niso urejeni, nastopijo pa med izvajanjem pogodbe.

Gradbena pogodba je po Obligacijskem zakoniku podjemna pogodba, s katero se izvajalec zavezuje, da bo po določenem načrtu, v dogovorjenem roku zgradil določeno zgradbo na določenem zemljišču ali da bo na takem zemljišču oz. na že obstoječem objektu izvedel druga gradbena dela, naročnik pa se zavezuje, da mu bo za to plačal določeno ceno. Temeljna obveznost izvajalca je, da v skladu z dokumentacijo pravočasno in kvalitetno zgradi objekt. Izvajalec dela opravi sam, lahko pa posamezna dela odstopi kooperantom, vendar pred naročnikom sam odgovarja za kvaliteto in pravočasnost opravljenega dela, razen v primeru, če si je naročnik sam izbral podizvajalce – kooperante.

Pravila FIDIC, posebej Rdeča, Rumena in Srebrna knjiga olajšujejo sklepanje in izvajanje pogodb, povezanih z gradnjo. Če pogodbeni stranki podredita svoje razmerje pravilom FIDIC je bistveno, da dobro poznata ta pravila, saj ureditev posameznih vprašanj bistveno odstopa od Obligacijskega zakonika.

Na strokovnem webinarju bo predavatelj mag. Matjaž Kovač, ki se že dolga leta ukvarja z gradbenim investicijami v postopku javnih naročil, predstavil vse rizike posameznega posla zaradi neizpolnitve s strani naročnika in tudi s strani izvajalca ter podal možne rešitve in nasvete za vsak obravnavan primer. Razložil bo tudi vse pravice in obveznosti vseh udeležencev v procesu izvajanja gradbenih del.

TERMIN IN KRAJ WEBINARJA

5. december 2024, od 9.00 do 16.00 ure, v spletni učilnici MCPZ. Po prijavi vam bomo na e-naslov poslali povezavo v spletno učilnico MCPZ in kratka navodila za prijavo in sodelovanje na webinarju.

PROGRAM:

 • Gradbena pogodba po Obligacijskem zakoniku
  • 9.00-9.20 Določitev cene gradnje v gradbeni pogodbi
  • 9.20-9.50 Posebnosti gradbene pogodbe – pogodba na izmere in pogodba ‘na ključ’
  • 9.50-10.20 Manj / več del; zadržani stroški; garancije
  • 10.20-10.50 Dodatna dela in nepredvidena dela
  • 10.50-11.10 Aneksi – pogajanja
 • Vrste in posebnosti gradbenih pogodb
  • 11.10-11.25 Pogodba o izdelavi projektne dokumentacije
  • 11.25-11.45 Pogodba o nadzoru in inženiringu
  • 11.45-12.05 Pogodba o gradnji – gradbena pogodba
  • 12.05-12.15 Pogodba o izvajanju del – delovršna pogodba – podjemna pogodba
  • 12.15-12.20 Pogodba o opremljanju
 • Odmor (12.20 – 12.40)
 • Gradbena pogodba in pravila FIDIC
  • 12.40-13.40 Gradbena pogodba in pravila FIDIC
  • 13.40-14.40 Inženirska pogodba in pravila FIDIC
  • 14.40-14.50 Razlike med določbami Obligacijskega zakonika in določbami FIDIC
 • Naročila gradenj – pravna sredstva
  • 14.50-15.10 Pravila FIDIC v javnem naročanju
  • 15.10-15.30 Priprava razpisne dokumentacije z vključenimi pravili FIDIC
  • 15.30-16.00 Priprava gradbene pogodbe za izvedbo javnega naročila s pravili FIDIC

WEBINAR JE NAMENJEN vsem, ki se ukvarjate z gradnjo: investitorjem, naročnikom, izvajalcem in inženirjem, ki ste pri svojem delu vpeti v investicijske cikle, kateri so podrejeni FIDIC pogodbenim pogojem. Prav tako je seminar namenjen projektnim vodjem in vsem, ki ste pred začetkom posamičnih investicij, da se seznanite s ključnimi investicijskimi točkami ter vsem, ki pripravljate razpisno dokumentacijo in sodelujete v javnih naročilih.

PREDAVATELJ: mag. Matjaž Kovač, magister pravnih znanosti, strokovnjak za javna naročila, gospodarsko pravo in davke ter zelo ploden avtor na omenjenih področjih. Vodi najzahtevnejše postopke oddaje javnih naročil na področju železniške infrastrukture v Republiki Sloveniji. Je tudi  visokošolski predavatelj za gospodarsko pravo ter direktor svetovalnega podjetja LEKSIAKOV, pravne, poslovne, finančne in davčne storitve d.o.o.

KOTIZACIJA in PLAČILO

Cena webinarja je 150,00 EUR + 22% DDV.

Kotizacijo je potrebno nakazati najkasneje 4 dni pred začetkom na Mednarodni center za prenos znanja, Kardeljeva ploščad 1, Ljubljana, na transakcijski račun NLB d.d., Ljubljana SI56 0202-4001-8530-936, sklic: 00 2024-73. 

Račun boste prejeli po zaključku webinarja.

PRIJAVE

Na webinar se lahko prijavite preko elektronske prijavnice (klik tukaj).

Prijavnico si lahko tudi prenesete na vaš računalnik (kliknite za prenos Word datoteke), jo izpolnite in pošljete po fax-u (01/292-72-62) ali  po pošti na naslov (MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o., Kardeljeva ploščad 1, SI-1000 Ljubljana).

Prijave sprejemamo do zasedbe mest. Število udeležencev v skupini je omejeno. Morebitne odjave sprejemamo do 4 dni pred razpisanim terminom, pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacije ne vračamo.

Print Friendly, PDF & Email