Meni


Partnerji

Kontakt


MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o.

Kardeljeva ploščad 1,
SI-1000 Ljubljana
Slovenija, EU

Tel: +386/(0)1 292 72 60
Fax: +386/(0)1 292 72 62
Mail: info@mcpz.si
Web: www.mcpz.si

Politika zasebnosti

MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o., Kardeljeva ploščad 1, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: upravljavec) pri svojem delovanju pridobiva in obdeluje osebne podatke posameznikov. Z namenom, da vam zagotovimo temeljne informacije o obdelavi osebnih podatkov, smo pripravili to Politiko zasebnosti.

Politika vsebuje več ločenih vsebinskih sklopov informacij, kot jih predvideva Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov (v nadaljevanju: GDPR), ki so razdeljeni glede na namen, za katerega se osebni podatki posameznikov obdelujejo.

Upravljavec obdeluje osebne podatke, ko:

 • se prijavite na naše izobraževanje,
 • izvaja obveščanje po elektronski pošti,
 • stopite v stik z nami preko e-naslova oziroma spletnega obrazca,
 • uporabljajte spletno stran upravljavca https://mcpz.si/ ali
 • za nas izvedete izobraževanje v vlogi predavatelja;

Podatki o upravljavcu:

Mednarodni center za prenos znanja d.o.o.

Kardeljeva ploščad 1

1000 Ljubljana

e-pošta: info@mcpz.si
tel.: +386/(0)1 292 72 60

1. OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV OB PRIJAVI NA IZOBRAŽEVANJE

 • Namen obdelave, pravna podlaga za obdelavo in vrste osebnih podatkov

Upravljavec je organizator izobraževanj. Če se boste na izobraževanje prijavili ter se ga udeležili bo upravljavec obdeloval vaše osebne podatke za namen izvedbe izobraževanja. . Pravno podlago za obdelavo predstavlja sklepanje in izvajanje pogodbe (b. točka 1. odst. 6. člena GDPR).

Podatki, ki jih upravljavec pridobi pri sklepanju pogodbe, so:

 • ime in priimek ter elektronski naslov posameznika, ki so obvezni podatki in jih potrebujemo za prijavo na izobraževanje, pošiljanje potrdila o prijavi, pošiljanje povezave na dogodek, izobraževalnega gradiva, potrdila o udeležbi, računa ter za izvajanje druge korespondence v zvezi z dogodkom;
 • za izdajo potrdila o udeležbi in računa (v kolikor se izstavlja na fizično osebo) potrebujemo tudi podatek o naslovu prebivališča;
 • telefonska številka je obvezen podatek, saj lahko na ta način z vami komuniciramo v primeru tehničnih težav pri izvedbi izobraževanja na daljavo;
 • ime in priimek ter e-naslov kontaktne osebe v podjetju se obdelujejo, v kolikor udeleženca na izobraževanje prijavlja druga oseba;
 • podatki o plačniku računa (pravna oseba/delodajalec), datumu in naslovu seminarja,
 • podatki, ki izhajajo iz rubrike Moja vprašanja predavatelju, katere izpolnitev je neobvezna.

Zgoraj navedene osebne podatke, ki so potrebni za sklenitev pogodbe, upravljavec pridobi neposredno od posameznika. Zagotovitev zgoraj navedenih podatkov je posameznikova pogodbena obveznost. V kolikor podatkov posameznik ne zagotovi, upravljavec z njim ne bo mogel skleniti pogodbe. Upravljavec lahko podatke posameznika pridobi tudi iz drugih virov, predvsem kadar posameznika na izobraževanje prijavlja druga oseba npr. delodajalec. V tem primeru si mora tak prijavitelj zagotoviti ustrezno pravo podlago za obdelavo osebnih podatkov posameznika za ta namen. Upravljavec bo posameznika, katerega podatke je pridobil od druge osebe, s to politiko seznanil ob prvem kontaktiranju z njim oziroma najkasneje v roku enega meseca od pridobitve njegovih osebnih podatkov.

Izobraževanje, ki se izvaja na daljavo, se snema, zato bo prišlo do obdelave osebnih podatkov posameznika iz posnetka (zvok in slika), ki bi pri izvedbi izboraževanja aktivno sodeloval oziroma zastavljal vprašanja. V kolikor ne želite, da vas na posnetek zajamemo vam svetujemo, da imate izklopljeno kamero, vprašanja pa postavljate pisno. Izvedba izobraževanja je tehnično podprta z aplikacijo BigBlueButton, ki pa se nahaja na lastnem strežniku upravljavca v podatkovnem centru v Sloveniji. 

 • Kategorije uporabnikov osebnih podatkov:
  Upravljavec lahko podatke posameznika posreduje naslednjim osebam:
 • ponudnik IT storitev, ki upravlja s spletno platformo za izvedbo online izobraževanj,
 • gostitelji spletne strani,
 • predavatelj v okviru vpogleda v prisotnostno listo in postavljanju vprašanj pri izvedbi online predavanj,
 • izvajalci poštnih storitev (dostava potrdil/računov),
 • računovodski servis (knjiženje izdanih računov),
 • ponudniki storitev plačilnega prometa (izvajanje transakcij),
 • državnim organom na njihovo zahtevo ali primeru sumov kaznivih ravnanj,
 • državnim organom v skladu z njihovimi zakonodajnimi pooblastili (npr. FURS);
 • Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo

Podatki o strankah se lahko prenašajo v tretje države in sicer v okviru komunikacije s stranko preko elektronske pošte Microsoft Office 365 ponudnika Microsoft Corporation in sicer. Ponudnik je registriran v okviru za varstvo zasebnosti podatkov med EU in ZDA (ang. EU-US Data Privacy Framework (DPF)) in ima ustrezne pogodbene klavzule vgrajene v splošne pogoje poslovanja.

Kadar se na izobraževanje prijavite preko spletnega obrazca se osebni podatki prav tako prenašajo v tretje države v okviru uporabe storitve Google reCAPTCHA. Več o tej storitvi si lahko preberete v Politiki piškotkov, ki je del te politike zasebnosti. Ponudnik storitve Google LLC, California, USA, podatke obdeluje v okviru za varstvo zasebnosti podatkov med EU in ZDA (ang. EU-US Data Privacy Framework (DPF)) in ima ustrezne pogodbene klavzule vgrajene v splošne pogoje poslovanja.

 • Obdobje hrambe osebnih podatkov

Osebni podatki, ki jih upravljavec pridobi v fazi pogajanj za sklenitev pogodbe, ki pa ni bila sklenjena, se hranijo do zaključka pogajanj. Podatki o sklenjenih pogodbah se bodo hranili 10 let od izpolnitve pogodbene obveznosti. Posnetek izobraževanja se hrani do izvedbe naslednjega izobraževanja z enako temo oziroma največ dve leti. V kolikor je to potrebno zaradi vodenja pravnih postopkov, se lahko podatki o strankah hranijo tudi dlje časa.

 • Pravice posameznika

Posameznik lahko uveljavlja pravico do dostopa do osebnih podatkov, pravico do popravka, omejitve obdelave in prenosa podatkov. Pravice se lahko uveljavi na način, da nas kontaktirate po pošti na naš naslov MCPZ d.o.o, Kardeljeva ploščad 1, 1000 Ljubljana ali na e-pošto: info@mcpz.si.

Uresničevanje vaših pravic vam bomo zagotovili v enem mesecu po prejemu zahteve, ta rok pa se lahko pod določenimi pogoji podaljša za dva meseca. V kolikor bomo rok podaljšali, vas bomo o tem in o razlogih za to obvestili v roku enega meseca od podaje zahteve.

 • Pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu

Upravljavec si prizadeva, da vaše osebne podatke obdeluje zakonito in jih varuje z ustreznimi tehnološkimi in organizacijskimi sredstvi. Če menite, da se vaši osebni podatki pri upravljavcu obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, imate pravico vložiti pritožbo pri Informacijskemu pooblaščencu Republike Slovenije (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).

2. OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV PRI ELEKTRONSKEM OBVEŠČANJU (e-NOVICE)

Te informacije o obdelavi osebnih podatkov so namenjene posameznikom, ki se prijavijo na elektronske novice upravljavca ali je upravljavec njihov elektronski naslov prejel ob zakonitem opravljanju dejavnosti ali iz javnih virov.

 • Namen obdelave, pravna podlaga za obdelavo in vrste osebnih podatkov

Namen obdelave je, da upravljavec posameznike obvešča o razpisanih izobraževanjih. Obveščanje se lahko izvaja na različnih pravnih podlagah:

a.) Prijava na e-obvestila

Ta obdelava se izvaja na podlagi podane privolitve posameznika (a. točka 1. odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR)). Ob izpolnjevanju obrazca za prijavo na spletne novice označite, da soglašate, da upravljavec vaš naslov elektronske pošte uporablja za namene obveščanja o novostih ter da ste seznanjeni s tem, da se lahko iz sistema sporočil kadarkoli izpišete. Upravljavec ob prijavi obdeluje zgolj vaš naslov elektronske pošte (e-naslov), ki ga vpišete v spletni obrazec ter datum in čas prijave. Za pošiljanje vam prilagojenim obvestil bomo obdelali tudi podatek o temah iz področij, ki vas zanimajo.

b.) Obdelava na podlagi 2. odstavka 226. člena ZEKom

Upravljavec, ki od kupca svojih izdelkov ali storitev pridobi njegov elektronski naslov za elektronsko pošto, lahko ta naslov uporablja za neposredno trženje svojih podobnih izdelkov ali storitev pod pogojem, da kupcu ponuja jasno in izrecno možnost, da brezplačno in enostavno zavrne takšno uporabo svojega elektronskega naslova takrat, ko so ti podatki za stike pridobljeni, in ob vsakem sporočilu, če kupec ni zavrnil takšne uporabe že na začetku (drugi odstavek 226. člena ZEKom-2)

c.) Obdelava na podlagi 6. odstavka 226. člena ZEKom

Upravljavec lahko elektronski naslov obdela za pošiljanje elektronski novic, če elektronski naslov pravna oseba javno objavi kot svoj kontaktni elektronski naslov (šesti odstavek 226. člena ZEKom-2).

 • Kategorije uporabnikov

Pri tehničnih vidikih vzpostavitve, delovanja in varnosti izvajanja neposrednega trženja upravljavec sodeluje z obdelovalcem. Slednji osebne podatke obdeluje zgolj izjemoma in v omejenem obsegu (npr. naključni vpogled v podatke pri odpravljanju tehničnih težav). Upravljavec ima s ponudnikom IT storitev, sklenjeno ustrezno pogodbo o obdelavi.

 • Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo

Podatki iz komunikacije po elektronskem naslovu se prenašajo v tretje države (ZDA), saj upravljavec uporablja storitve ponudnika Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, Washington
Ponudnik je registriran v okviru za varstvo zasebnosti podatkov med EU in ZDA (ang. EU-US Data Privacy Framework (DPF)) in ima ustrezne pogodbene klavzule vgrajene v splošne pogoje poslovanja.

Kadar se na prejemanje novic prijavite z uporabo spletnega obrazca, se osebni podatki prav tako prenašajo v tretje države v okviru uporabe storitve Google reCAPTCHA. Več o tej storitvi si lahko preberete v Politiki piškotkov, ki je del te politike zasebnosti. Ponudnik storitve Google LLC, California, USA, podatke obdeluje v okviru za varstvo zasebnosti podatkov med EU in ZDA (ang. EU-US Data Privacy Framework (DPF)) in ima ustrezne pogodbene klavzule vgrajene v splošne pogoje poslovanja.

 • Obdobje hrambe osebnih podatkov

Podatki se shranjujejo, dokler se od storitve obveščanja po e-pošti ne odjavite.

 • Pravice posameznika

Posameznik lahko podano privolitev kadarkoli in brez posledic prekliče. Privolitev se prekliče na način, da se od elektronskih novic odjavi na način, da nam to sporočite z geslom odjava, ki ga pošljete na naš naslov info@mcpz.si. Posameznik, ki je bil na novice prijavljen na podlagi 226. člena ZEKom-2 lahko obdelavi na enak način ugovarja. Preklic privolitve in ugovor obdelavi ne vplivata na obdelavo, ki se je izvajala do preklica ali ugovora kot tudi ne vpliva na obdelavo podatkov na drugi pravni podlagi. Posameznik prav tako lahko uveljavlja pravico do dostopa do osebnih podatkov, pravico do popravka, omejitve obdelave, izbrisa ali prenosa. Te pravice lahko uveljavite na način, da nas kontaktirate po pošti na MCPZ d.o.o, Kardeljeva ploščad 1, 1000 Ljubljana ali na e-pošto: info@mcpz.si.

Odjavo od e-novic bomo zabeležili takoj, lahko pa traja nekaj dni, da jo sistem aktivira. Uresničevanje drugih pravic vam bomo zagotovili v enem mesecu po prejemu zahteve, ta rok pa se lahko pod določenimi pogoji podaljša za dva meseca. V kolikor bomo rok podaljšali, vas bomo o tem in o razlogih za to obvestili v roku enega meseca od podaje zahteve.

 • Pravica do vložitve pritožbe pri nadzornemu organu

Upravljavec si prizadeva, da vaše osebne podatke obdeluje zakonito in jih varuje z ustreznimi tehnološkimi in organizacijskimi sredstvi. Če menite, da se vaši osebni podatki pri upravljavcu obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, imate pravico vložiti pritožbo pri Informacijskemu pooblaščencu Republike Slovenije (naslov: Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si, telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).

3. OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV OB KOMUNICIRANJU PREKO SPLETNIH OBRAZCEV IN E- NASLOVA

Te informacije o obdelavi osebnih podatkov so namenjene posameznikom, ki nam pišejo na elektronski naslov info@mcpz.si ali na drug elektronski naslov s katerim komuniciramo z javnostjo oziroma nas kontaktirajo preko spletnega obrazca za na spletni strani mcpz.si.

 • Namen obdelave, pravna podlaga za obdelavo in vrste osebnih podatkov

Upravljavec obdeluje osebne podatke, ki ste jih navedli v elektronskih sporočilih oziroma v kontaktnem obrazcu upravljavca, z namenom, da vam zagotovi informacije, ki ste jih zahtevali.

Ta obdelava se izvaja na podlagi lastnega zakonitega interesa upravljavca (f. točka 1. odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR)).

Podatki, ki jih posredujete preko elektronskega sporočila in kontaktnega obrazca so:

 • obvezni kontaktni podatki, brez katerih vam na sporočilo ne moremo odgovoriti (ime in priimek, elektronski naslov)
 • neobvezni kontaktni podatki (naziv podjetja, naslov in telefonska številka)
 • vsebina vašega sporočila;

Upravljavec podatke obdeluje za namen komunikacije, kadar boste takšno željo izrazili. Osebnih podatkov in kontaktnih informacij se ne uporablja v druge namene.

Zgolj v koliko boste pri oddanem kontaktnem obrazu označili, da se želite naročite na e-obveščanje pa bomo vaše osebne podatke uporabili tudi za ta namen (za več informacij glejte razdelek »2. Obdelava podatkov pri elektronskem obveščanju (e-novice)«)

 • Kategorije uporabnikov

Pri tehničnih vidikih vzpostavitve, delovanja in varnosti elektronske komunikacije upravljavec sodeluje z obdelovalcem s področja IT tehnologije.

 • Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo

Podatki iz spletne komunikacije se prenašajo v ZDA, saj upravljavec uporablja storitve ponudnika elektronske pošte Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, Washington, ZDA. Ponudnik je registriran v okviru za varstvo zasebnosti podatkov med EU in ZDA (ang. EU-US Data Privacy Framework (DPF)) in ima ustrezne pogodbene klavzule vgrajene v splošne pogoje poslovanja, ki so natančneje opisani dokumentu Product and Services Data Protection Addendum, dostopni na: https://www.microsoft.com/licensing/docs/view/Microsoft-Products-and-Services-Data-Protection-Addendum-DPA.

Kadar z nami komunicirate preko spletnega obrazca se osebni podatki prav tako prenašajo v tretje države v okviru uporabe storitve Google reCAPTCHA. Več o tej storitvi si lahko preberete v Politiki piškotkov, ki je del te politike zasebnosti. Ponudnik storitve Google LLC, California, USA, podatke obdeluje v okviru za varstvo zasebnosti podatkov med EU in ZDA (ang. EU-US Data Privacy Framework (DPF)) in ima ustrezne pogodbene klavzule vgrajene v splošne pogoje poslovanja.

 • Obdobje hrambe osebnih podatkov

Upravljavec bo osebne podatke iz elektronskega sporočila obdeloval do dosega namena njihove obdelave t.j. zaključka komunikacije s posameznikom. V kolikor komunikacija predstavlja del pogodbenega razmerja, se hrani v skladu z opredeljenim rokom hrambe za sklenjene pogodbe.

 • Pravice posameznika

Posameznik lahko uveljavlja pravico do dostopa do osebnih podatkov, pravico do popravka, omejitve obdelave, izbrisa ali obdelavi ugovarja. Pravice se lahko uveljavi na način, da nas kontaktirate po pošti MCPZ d.o.o, Kardeljeva ploščad 1, 1000 Ljubljana ali na e-pošto: info@mcpz.si.

Uresničevanje vaših pravic vam bomo zagotovili v enem mesecu po prejemu zahteve, ta rok pa se lahko pod določenimi pogoji podaljša za dva meseca. V kolikor bomo rok podaljšali, vas bomo o tem in o razlogih za to obvestili v roku enega meseca od podaje zahteve.

 • Pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu

Upravljavec si prizadeva, da vaše osebne podatke obdeluje zakonito in jih varuje z ustreznimi tehnološkimi in organizacijskimi sredstvi. Če menite, da se vaši osebni podatki pri upravljavcu obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, imate pravico vložiti pritožbo pri Informacijskemu pooblaščencu Republike Slovenije (naslov: Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si, telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).

4. OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV OB OBISKU SPLETNE STRANI

Te informacije o obdelavi osebnih podatkov so namenjene posameznikom, ki obiščejo spletno stran www.mcpz.si (v nadaljevanju: spletna stran).

 • Namen obdelave in vrste osebnih podatkov

Upravljavec obdeluje vaše osebne podatke ob obisku spletne strani z namenom, da spremlja in zagotavlja delovanje ter varnost uporabe spletne strani.

Ob obisku spletne strani obdelujemo naslednje vaše osebne podatke:

 • o času dostopa na spletno stran,
 • vašem IP naslovu,
 • naslovu spletne (pod)strani,
 • nastavitvi brskalnika in informacije o operacijskem sistemu računalnika ali mobilnega aparata,
 • vsebine, do katerih dostopate na spletni strani.

Za obisk spletne strani je obdelava navedenih osebnih podatkov nujna, saj predstavljajo t.i. nujne piškotke, o katerih si lahko več preberete v Politiki piškotkov.

 • Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Ta obdelava se izvaja na podlagi lastnega zakonitega interesa upravljavca (f. točka 1. odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR)).

 • Obrazložitev zakonitih interesov

Upravljavec lahko obdeluje osebne podatke posameznika, ki uporablja spletno stran zaradi:

 • Zagotavljanja informacijske varnosti in delovanja informacijskih sistemov

Upravljavec izvaja obdelavo osebnih podatkov za zagotavljanje informacijske varnosti in delovanja informacijskih sistemov, varnosti omrežja in informacij, preprečevanja nepooblaščenega dostopa do informacijskih sistemov upravljavca ter odzivanja na računalniške varnostne grožnje in incidente. V ta namen upravljavec prav tako izvaja tehnično vzdrževanje spletnih strani in storitev.

b.) Za preprečevanje in ugotavljanje  zlorab in ravnanj, ki bi lahko imeli znake kaznivih ravnanj

Upravljavec lahko v primeru suma zlorab oziroma kaznivih ravnanj v primernem in sorazmernem obsegu obdeluje podatke o uporabnikih spletnih strani in spletnih storitev za namen identifikacije in preprečevanja morebitnih prevar ali zlorab (t.i. black list) ter lahko, če je to primerno, te podatke tudi posreduje pristojnim organom.

 • Kategorije uporabnikov osebnih podatkov:

– zunanji izvajalec IT storitev (delovanje spletne strani),
– državnim organom na njihovo zahtevo ali primeru sumov kaznivih ravnanj,
– Google v okviru storitve reCAPTCHA;

 • Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo

Podatki, ki jih pridobivamo ob vašem obisku spletne strani se prenašajo v tretjo državo v okviru uporabe storitve Google reCAPTCHA, uporabo katere pojasnjujemo tudi v Politiki piškotkov. Ponudnik je registriran v okviru za varstvo zasebnosti podatkov med EU in ZDA (ang. EU-US Data Privacy Framework (DPF) in ima ustrezne pogodbene klavzule vgrajene v splošne pogoje poslovanja.

 • Obdobje hrambe osebnih podatkov

Pri hrambi podatkov o aktivnosti na spletni strani (IP naslov) bo obdelava in hramba trajala zgolj za čas, ki je opredeljen v Politiki piškotkov, razen v kolikor gre za incidente in kršitve. Podatki, ki so bili zbrani ob ugotovljeni zlorabi se hranijo trajno.

 • Pravice posameznika

Posameznik lahko zahteva dostop do osebnih podatkov, njihov popravek, izbris (ne v primeru zlorab in kaznivih ravnanj), omejitve obdelave in ugovor obdelavi, ki se izvaja na podlagi zakonitega interesa. Za uveljavitev pravic nas kontaktirajte na naš naslov ali na e-pošto: info@mcpz.si.

 • Pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu

Upravljavec si prizadeva, da vaše osebne podatke obdeluje zakonito in jih varuje z ustreznimi tehnološkimi in organizacijskimi sredstvi. Če menite, da se vaši osebni podatki pri upravljavcu obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, imate pravico vložiti pritožbo pri Informacijskemu pooblaščencu Republike Slovenije (naslov: Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si, telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).

Za več informacij piškotkih, ki jih uporabljamo na spletni strani, prosimo sledite povezavi do Politiki piškotkov, ki je sestavni del te Politike zasebnosti.

5. OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV PREDAVATELJEV

 • Namen obdelave, pravna podlaga za obdelavo in vrste osebnih podatkov

Upravljavec obdeluje osebne podatke posameznikov (predavateljev), ki bodo za upravljavca (naročnika) izvedli izobraževanje.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov je izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki ali izvajanje aktivnost na zahtevo posameznika, pred sklenitvijo pogodbe (b. točka 1. odst. 6. člena GDPR).

Podatki, ki jih upravljavec pridobi od posameznika pri sklepanju in izvrševanju pogodbe, so:

 • ime in priimek,
 • naslov prebivališča,
 • strokovni, znanstveni ali umetniški naslov,
 • delodajalec,
 • davčna številka,
 • podatki o bančnem računu,
 • elektronski naslov,
 • telefonska številka,
 • pridobljena izobrazba in reference predavatelja,
 • drugi osebni podatki, ki izhajajo iz prezentacije,
 • posnetek in glas (ob snemanju predavanja);

Osebne podatke, ki so potrebni za sklenitev pogodbe, upravljavec pridobi neposredno od posameznika. Zagotovitev zgoraj navedenih podatkov je posameznikova pogodbena obveznost. V kolikor podatkov posameznik ne zagotovi, upravljavec z njim ne bo mogel skleniti pogodbe.

 • Kategorije uporabnikov osebnih podatkov:
  Upravljavec lahko podatke posameznika (predavatelja), s katerim sklene pogodbo, posreduje naslednjim osebam:
 • naročnikom na obvestila v napovedniku predavanja, ki ga izvaja posameznik,
 • javnosti pri objavi izobraževanja in podatkov o predavatelju na spletni strani upravljavca,
 • udeležencem predavanj, v primeru udeležbe na izobraževanju in pri omogočanju dostopa do posnetka predavanja,
 • ponudnik IT storitev, ki upravlja s spletno platformo za izvedbo online izobraževanj,
 • gostitelj spletne strani,
 • računovodski servis (knjiženje izdanih računov),
 • ponudniki storitev plačilnega prometa (izvajanje transakcij),
 • državnim organom na njihovo zahtevo ali primeru sumov kaznivih ravnanj,
 • državnim organom v skladu z njihovimi zakonodajnimi pooblastili (npr. FURS);

Upravljavec podatke o predavatelju (ime, priimek, znanstveni naslov in reference) javno objavi v vabilu na razpisano izobraževanje, ki ga bo izvedel predavatelj. O razpisanem izobraževanju, v katerem so navedeni podatki predavatelja, pa lahko tudi elektronsko obvešča svoje naročnike.

 • Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo

Podatki o posamezniku se lahko prenašajo v tretje države in sicer v okviru komunikacije preko elektronske pošte Microsoft Office 365 ponudnika Microsoft Corporation in sicer ob upoštevanje načel Zasebnostnega ščita ter na podlagi standardnih EU pogodbenih klavzul, ki jih v okviru svojih pogojev poslovanja sprejema navedeni ponudnik spletnih storitev.

 • Obdobje hrambe osebnih podatkov

Podatki o sklenjenih pogodbah se bodo hranili 10 let od izpolnitve pogodbene obveznosti. V kolikor je to potrebno zaradi vodenja pravnih postopkov, se lahko podatki o strankah hranijo tudi dlje časa. Posnetek predavanja se hrani do izvedbe naslednjega izobraževanja na enako temo, najdlje pa 2 leti od nastanka posnetka. Podatki o osebnem imenu in znanstvenem naslovu predavatelja so na spletni strani https://mcpz.si/zgodovina-webinarjev/ objavljeni trajno.

 • Pravice posameznika

Posameznik lahko uveljavlja pravico do dostopa do osebnih podatkov, pravico do popravka, omejitve obdelave in prenosa podatkov. Pravice se lahko uveljavi na način, da nas kontaktirate po pošti na MCPZ d.o.o, Kardeljeva ploščad 1, 1000 Ljubljana ali na e-pošto: info@mcpz.si.

Uresničevanje vaših pravic vam bomo zagotovili v enem mesecu po prejemu zahteve, ta rok pa se lahko pod določenimi pogoji podaljša za dva meseca. V kolikor bomo rok podaljšali, vas bomo o tem in o razlogih za to obvestili v roku enega meseca od podaje zahteve.

 • Pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu

Upravljavec si prizadeva, da vaše osebne podatke obdeluje zakonito in jih varuje z ustreznimi tehnološkimi in organizacijskimi sredstvi. Če menite, da se vaši osebni podatki pri upravljavcu obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, imate pravico vložiti pritožbo pri Informacijskemu pooblaščencu Republike Slovenije (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).

V Ljubljani, julij 2023 (verzija 2)

Print Friendly, PDF & Email