Meni


Partnerji

Kontakt


MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o.

Kardeljeva ploščad 1,
SI-1000 Ljubljana
Slovenija, EU

Tel: +386/(0)1 292 72 60
Fax: +386/(0)1 292 72 62
Mail: info@mcpz.si
Web: www.mcpz.si

Pridobivanje kompetenc 2016-2019

mizs-in-ess_logo

»Naložbo sofinancira Evropski socialni sklad ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.«

Poziv k oddaji prijave za sodelovanje pri izvajanju usposabljanj v okviru projekta Pridobivanje kompetenc

Izkoristite možnost brezplačnega usposabljanja za vaše sodelavce!

 • Podjetja/organizacije s sedežem ali enoto v osrednje-slovenski regiji
 • Članske organizacije s sedežem v osrednje-slovenski regiji (sindikati, delodajalske organizacije)
 • Delovna mesta v osrednje-slovenski regiji

Namen projekta je povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje ter izboljšati kompetence, ki jih potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.

Cilj je izboljšati temeljne in poklicne kompetence zaposlenih, ki so nižje izobraženi in manj usposobljeni, s poudarkom na starejših od 45 let.

V okviru projekta izvajamo naslednja izobraževanja in usposabljanja:

 • Programi usposabljanja za življenjsko uspešnost (UŽU), ki so namenjeni zviševanju ravni pismenosti manj izobraženim odraslim za pridobivanje temeljnih spretnosti, povezanih s pismenostjo, socialnih spretnosti in načel vseživljenjskega učenja:
  • Izzivi podeželja (120 pedagoških ur)
 • Programi splošnega neformalnega izobraževanja odraslih (SNIO) – programi trajajo 50 pedagoških ur, v obsegu 10 ur se lahko program prilagaja predznanju ter potrebam udeležencev in delodajalcev. Cilj programov je pridobivanje in razvijanje temeljnih kompetenc:
  • Komunikacijske veščine – učinkovito sporazumevanje s strankami, poslovnimi partnerji in sodelavci
  • Od delovne skupine do učinkovitega tima
  • Veščine vodenja
  • Od ideje do prototipa! Spodbujanje samoiniciativnosti in podjetnosti.
 • Programi priprav za prijavo v postopek pridobitve kvalifikacije oziroma certifikata (programi trajajo 20 pedagoških ur, v obsegu največ 5 ur se lahko prilagaja predznanju ter potrebam udeležencev):
  • NPK Blagovni manipulant / blagovna manipulantka
  • NPK Vodja projektne naloge
  • NPK Sobar/sobarica
  • NPK Vzdrževalec / vzdrževalka cest
 • Javno veljavni program Računalniška pismenost za odrasle (RPO) – program traja 60 pedagoških ur. Cilj programa je spodbujati in razvijati splošno računalniško pismenost. Ciljna skupina so zaposleni, ki računalnika še niso uporabljali oziroma so računalniško pomanjkljivo pismeni in si želijo pridobiti temeljno računalniško znanje za potrebe poklicnega dela in vsakdanjega življenja.
 • Neformalni programi za pridobivanje digitalnih kompetenc (programi RDO) – programi trajajo 50 ur, v obsegu 10 ur se lahko prilagaja predznanju ter potrebam udeležencev in delodajalcev. Cilj programov je razvijanje računalniške in digitalne pismenosti za boljše komuniciranje v družbi in opravljanje delovnih nalog, s poudarkom na pridobivanju znanja za uporabo računalniške in digitalne tehnologije:
  • Digitalni svet
  • E-bližnjice do javnih storitev
  • Digitalna fotografija – prvi koraki z digitalno fotografijo
  • Spoznajmo socialna omrežja
  • Google-okno v svet
  • Pametne naprave v službi in doma
  • Avtomati v poklicnem in vsakdanjem življenju
  • Elektronsko bančništvo

Konzorcijski partnerji:

GRADIVA

»Naložbo sofinancira Evropski socialni sklad ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.«

Print Friendly, PDF & Email