Meni


PartnerjiKontakt


MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o.

Kardeljeva ploščad 1,
SI-1000 Ljubljana
Slovenija, EU

Tel: +386/(0)1 292 72 60
Fax: +386/(0)1 292 72 62
Mail: info@mcpz.si
Web: www.mcpz.si

NPK Vodja projekta

Zbiramo prijave za nov izpitni rok: junij 2019

–        Prijava v postopek preverjanja in potrjevanja NPK (Prijavnica_NPK_vodja projekta)

–        Cenik

 • potrjevanje: znaša 114,00 EUR
 • preverjanje: 216,00 EUR 

–        Nam želite zastaviti vprašanje?

ZAKAJ PRIDOBITI NACIONALNO POKLICNO KVALIFIKACIJO? 

 • Da potrdite z delovnimi izkušnjami pridobljena znanja, spretnosti in kompetence.
 • Da se lažje zaposlite.
 • Da pridobite listino, ki je veljavna v vseh državah EU.

Pogoji za pristop k izpitu:

 • Srednja splošna ali strokovna izobrazba in najmanj 5 let izkušenj pri projektnem delu ali
 • Višja oz. visoka strokovna šola in najmanj 4 leta izkušenj pri projektnem delu ali
 • Univerzitetni ali specialistični študij in najmanj 3 leta izkušenj pri projektnem delu ali
 • Magistrski študij in najmanj 1 leto izkušenj pri projektnem delu
 • Vsak kandidat mora izdelati seminarsko nalogo, ki vključuje zagonski del elaborata projekta, fazna poročila in poročilo o zaključku projekta.

Obvezne (O) in dodatne (D) priloge za pristop k izpitu / portfolijo:

O … prijava v postopek za potrjevanje (Prijavnica_NPK)
O … dokazilo o dokončani izobrazbi
O … življenjepis (Europass CV-Evropski življenjepis)
O … dokazilo o delovnih izkušnjah (pogodba o zaposlitvi  o delu, potrdilo delodajalca o delovnih izkušnjah – referenčno pismo …)

O … projektna naloga
D …
 pridobljene listine z usposabljanj in izobraževanja s področja NPK

Izpit

Zagovor seminarske naloge.

Svetovanje

Vsa vprašanja v zvezi s prijavo in pripravo dokazil oz. prilog za pristop k izpitu naslovite na Janeza Dekleva: e-mail janez.dekleva@mcpz.si , tel.: 01 2927260.

ZAKAJ PRIDOBITI NACIONALNO POKLICNO KVALIFIKACIJO Vodja projekta?

 • Da formalno potrdite z delovnimi izkušnjami pridobljena znanja, spretnosti in kompetence.
 • Da ste bolj konkurenčni na trgu dela.
 • Da si odprete možnost napredovanja.

 

Print Friendly, PDF & Email