Meni


PartnerjiKontakt


MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o.

Kardeljeva ploščad 1,
SI-1000 Ljubljana
Slovenija, EU

Tel: +386/(0)1 292 72 60
Fax: +386/(0)1 292 72 62
Mail: info@mcpz.si
Web: www.mcpz.si

Preglednik manj zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele

Zbiramo prijave za izpitni rok: maj 2019

–  Katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti

–  Usposabljanje oz. priprave na preverjanje NPK

–  Prijava v postopek preverjanja in potrjevanja NPK (Prijavnica_NPK_preglednik-manj-zahtevnih)

Zastavite nam vprašanja

Zakaj je potrebna nacionalna poklicna kvalifikacija?
Pravilnik o zahtevah za NN inštalacije v stavbah, Ur.l. RS, št. 41/2009 in Pravilnik o zaščiti stavb pred delovanjem strele, Ur. l. RS, št. 28/2009, določata, da smejo naloge, povezane s pregledi električnih inštalacij, opravljati le posamezniki s pridobljeno nacionalno poklicno kvalifikacijo (NPK) za pregledovanje električnih inštalacij.

Pogoji za pristop k izpitu:

  • uspešno zaključena najmanj srednja poklicna izobrazba s področja elektrotehnike in najmanj 3 leta delovnih izkušenj na področju električnih in strelovodnih inštalacij ali
  • uspešno zaključena najmanj višja strokovna izobrazba s področja elektrotehnike in najmanj 2 leti delovnih izkušenj na področju električnih in strelovodnih inštalacij.

Obvezne priloge za pristop k izpitu / portfolijo:

Izpit

  • strokovno-teoretični del se preverja pisno in ustno z zagovorom pisne naloge (90 min). Kandidat pri pisnem preverjanju lahko uporablja literaturo, priporočeno v katalogu;
  • praktični del se preverja na demonstracijski tabli, kjer udeleženec odpravi nastavljene napake in opravi zagovor, ali v realnem delovnem okolju, kjer udeleženec opravi ustrezne preglede, preskuse in meritve in opravi zagovor iz: 1. izenačitev potencialov, 2. izolacija, 3. ozemljitvena upornost, 4. avtomatski odklop RCD in varovalk s pregledom impedance.

Priprave na izpit

Svetovanje
Vsa vprašanja v zvezi s prijavo in pripravo dokazil oz. prilog za pristop k izpitu naslovite na Janeza Deklevo – mobitel: 041 609892 ali e-mail janez.dekleva@mcpz.si.

Print Friendly, PDF & Email