Meni


Partnerji

Kontakt


MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o.

Kardeljeva ploščad 1,
SI-1000 Ljubljana
Slovenija, EU

Tel: +386/(0)1 292 72 60
Fax: +386/(0)1 292 72 62
Mail: info@mcpz.si
Web: www.mcpz.si

Preglednik manj zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele

Izpitni rok:

  • Prijavnice z dokazili zbiramo najkasneje do srede, 19.6.2024.
  • Pregled prijavnic in dokazil: petek, 21.6.2024.
  • Izpit: četrtek, 27.6.2024 ob 8.00 uri in 14.00 uri, na lokaciji Metrel d.o.o., Ljubljanska cesta 77, 1354 Horjul. O točni uri vas bomo obvestili.

POZOR: Število kandidatov na izpitu je omejeno na 20.

Katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti

–  Usposabljanje oz. priprave na preverjanje NPK

–  Prijava v postopek preverjanja in potrjevanja NPK (Prijavnica_NPK_preglednik manj zahtevnih elektricnih instalacij)

Zastavite nam vprašanja

Zakaj je potrebna nacionalna poklicna kvalifikacija?
Pravilnik o zahtevah za NN inštalacije v stavbah, Ur.l. RS, št. 41/2009 in Pravilnik o zaščiti stavb pred delovanjem strele, Ur. l. RS, št. 28/2009, določata, da smejo naloge, povezane s pregledi električnih inštalacij, opravljati le posamezniki s pridobljeno nacionalno poklicno kvalifikacijo (NPK) za pregledovanje električnih inštalacij.

Pogoji za pristop k izpitu:

  • uspešno zaključena najmanj srednja poklicna izobrazba s področja elektrotehnike in najmanj 3 leta delovnih izkušenj na področju električnih in strelovodnih inštalacij ali
  • uspešno zaključena najmanj višja strokovna izobrazba s področja elektrotehnike in najmanj 2 leti delovnih izkušenj na področju električnih in strelovodnih inštalacij.

Obvezne priloge za pristop k izpitu / portfolijo:

Izpit

  • strokovno-teoretični del se preverja pisno in ustno z zagovorom pisne naloge (90 min). Kandidat pri pisnem preverjanju lahko uporablja literaturo, priporočeno v katalogu;
  • praktični del se preverja na demonstracijski tabli, kjer udeleženec odpravi nastavljene napake in opravi zagovor, ali v realnem delovnem okolju, kjer udeleženec opravi ustrezne preglede, preskuse in meritve in opravi zagovor iz: 1. izenačitev potencialov, 2. izolacija, 3. ozemljitvena upornost, 4. avtomatski odklop RCD in varovalk s pregledom impedance.

Svetovanje
Vsa vprašanja v zvezi s prijavo in pripravo dokazil oz. prilog za pristop k izpitu naslovite na Janeza Deklevo – mobitel: 041 609892 ali e-mail janez.dekleva@mcpz.si.

Cena preverjanja je 267,00 EUR.

Kotizacijo je potrebno nakazati najkasneje 1 dan pred izpitnim rokom na Mednarodni center za prenos znanja, Kardeljeva ploščad 1, Ljubljana, na transakcijski račun NLB d.d., Ljubljana SI56 0202-4001-8530-936, sklic 2024-57.

Račun boste prejeli po zaključku preverjanja in potrjevanja NPK.

Print Friendly, PDF & Email