Meni


PartnerjiKontakt


MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o.

Kardeljeva ploščad 1,
SI-1000 Ljubljana
Slovenija, EU

Tel: +386/(0)1 292 72 60
Fax: +386/(0)1 292 72 62
Mail: info@mcpz.si
Web: www.mcpz.si

Izvajalec del visokih gradenj

Zbiramo prijave za izpitni rok:

–        Katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti

–        Prijava v postopek preverjanja in potrjevanja NPK (Prijavnica_npk_izv-visokih-gradenj )

–        Nam želite zastaviti vprašanje?

ZAKAJ PRIDOBITI NACIONALNO POKLICNO KVALIFIKACIJO? 

 • Da formalno potrdite z delovnimi izkušnjami pridobljena znanja, spretnosti in kompetence.
 • Da se lažje zaposlite.
 • Da pridobite listino, ki je veljavna v vseh državah EU.

Pogoji za pristop k izpitu

 • najmanj nedokončana osnovnošolska izobrazba, ki se izkazuje s spričevalom o končanem 7. ali 8. razredu osnovne šole
 • zdravniško spričevalo z oceno o izpolnjevanju posebnih zdravstvenih zahtev za delo v gradbeništvu, ki ga izda zdravnik specialist medicine dela in ne sme biti starejše od dveh let
 • eno leto delovnih izkušenj na področju gradbeništva

Potrebni dokumenti za pristop k izpitu:

Obvezno:

 • prijava v postopek za potrjevanje (Prijavnica_npk_izv-visokih-gradenj )
 • življenjepis (Europass CV-Evropski življenjepis)
 • dokazilo o dokončani izobrazbi (najmanj nedokončana osnovnošolska izobrazba)
 • zdravniško spričevalo
 • dokazila o  vsaj enem letu delovnih izkušnjah na področju gradbeništva (delovna knjižica, pogodba o zaposlitvi, pogodba o delu, potrdilo delodajalca o delovnih izkušnjah, opis svojega dela, …)

Dodatne priloge:

 • pridobljene listine z usposabljanj in izobraževanja s področja NPK
 • dodatna dokazila o delovnih izkušnjah

Izpit

Kandidat v praktični delovni nalogi dokaže obvladovanje zahtevanih poklicnih kompetenc po zahtevah poklicnega standarda in tehnične dokumentacije. Ob praktični nalogi se lahko izvede tudi ustni zagovor naloge.
Sistem nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK) omogoča, da nacionalno poklicno kvalifikacijo lahko pridobite na osnovi priznavanja predhodno pridobljenih listin o usposobljenosti in drugih dokazil. V postopku svetovanja pripravite osebni portfolijo, ki ga NPK komisija ovrednoti in prizna NPK delno ali v celoti.

Svetovanje

Svetovanje in informacije v zvezi s prijavo in pripravo dokazil oz. prilog za pristop k izpitu: mobitel: 040 238064 ali e-mail npk@mcpz.si.

Print Friendly, PDF & Email